Diabetes is een ernstige, potentieel slopende en levensbedreigende niet-besmettelijke ziekte die een zware impact kan hebben op individuen en hun gezinnen, alsook op gezondheidszorgstelsels en nationale economieën. Dit is met name het geval in lage- en middeninkomenslanden, waar bijna vier op de vijf (79%) van alle mensen die momenteel aan diabetes lijden, wonen.

Bij ongeveer de helft van de mensen die naar schatting diabetes hebben, is de diagnose niet gesteld. Als type 1-diabetes niet met insuline wordt behandeld, is het fataal.

Wanneer mensen met type 2-diabetes onbehandeld blijven of onvoldoende worden ondersteund, lopen zij het risico op ernstige en levensbedreigende complicaties zoals een hartaanval, beroerte, nierfalen, blindheid en amputatie van de onderste ledematen. Velen krijgen de diagnose type 2 diabetes wanneer zij medische hulp zoeken voor een ander probleem, zonder zich ervan bewust te zijn dat dit probleem door diabetes is veroorzaakt. Sommigen krijgen een verkeerde diagnose. Tragisch en vermijdbaar is dat bij sommigen de diagnose post mortem wordt gesteld.

In veel gevallen kunnen de betrokkenen, als diabetes vroegtijdig wordt ontdekt, ernstige problemen voorkomen of in ieder geval uitstellen. Er moet meer worden gedaan om type 2-diabetes te voorkomen bij mensen die een groot risico lopen deze aandoening te krijgen en er moeten meer inspanningen worden geleverd om alle vormen van diabetes vroegtijdig te diagnosticeren en de complicaties ervan te voorkomen. Om de diabetespandemie aan te pakken, moeten de maatregelen onder meer toegang tot betaalbare en ononderbroken zorg voor elke diabetespatiënt omvatten, ongeacht waar hij of zij woont of wat zijn of haar economische situatie is.

We beleven buitengewoon moeilijke tijden waarin mensen met diabetes met een bijkomende grote bedreiging voor de gezondheid worden geconfronteerd. Helaas hebben we gezien dat mensen met diabetes vatbaarder kunnen zijn voor de ergste complicaties van Covid-19. Er zijn aanwijzingen dat het aantal sterfgevallen duidelijk hoger ligt bij mensen met onderliggende gezondheidsaandoeningen zoals diabetes. Dit is met name het geval bij ouderen wanneer de diabetes niet onder controle is. Naar schatting één op de vijf mensen boven de 65 jaar heeft diabetes.

In het huidige klimaat moet de diabetesgemeenschap wereldwijd de handen ineenslaan en haar stem verheffen om ervoor te zorgen dat diabetes, een van de belangrijkste oorzaken van mondiale invaliditeit en sterfte, de nodige aandacht krijgt.

De honderdste verjaardag van de ontwikkeling van therapeutische insuline in 1921 door Frederick G. Banting en Charles H. Best is voor velen in de diabetesgemeenschap wereldwijd een mijlpaal van aanzienlijke betekenis en een mijlpaal in de geschiedenis van de geneeskunde.

De komende jaren zullen een gelegenheid bieden om het bewustzijn over diabetes te vergroten op een ongekend niveau, aangezien een aantal belangrijke data in verband met de ontdekking van insuline wordt gevierd. Hoewel deze historische gebeurtenissen het leven van miljoenen diabetici hebben gered en verbeterd, is het belangrijk ons eraan te herinneren dat insuline nog steeds buiten het bereik ligt van velen die het nodig hebben.


E-mail:callcenter@grupohpa.com
Telefoon:282420 400
Indien u van buiten Portugal belt:+351 282 420 400
Website:https://www.grupohpa.com/