"We moesten debatteren over een proefproject dat in Toronto bestaat, in een partnerschap met het Canadian Labour Congress gericht op civiele bouwvakkers waar 500 vacatures zijn, zonder papieren, om de situatie van mensen zonder papieren te legaliseren," aldus Berta Nunes.

"We hebben besloten informatie uit te wisselen en meer samen te werken, zodat dit proefproject een succes wordt en vervolgens kan worden uitgebreid naar andere provincies, in de hoop dat dit een oplossing zal bieden voor de situatie van werknemers zonder papieren, die niet meer het probleem is dat het was, maar nog steeds is", aldus Berta Nunes.

Een nieuw proefprogramma voor bouwvakkers zonder papieren is op 30 juli 2021 in werking getreden en loopt af op 2 januari 2023, zodra 500 aanvragen voor een permanente verblijfsvergunning bij het immigratieministerie zijn binnengekomen.

"Dit programma werd enigszins getroffen door de pandemie, en tot nu toe zijn er slechts 129 plaatsen gevuld. Het is een programma dat niet alleen gericht is op de Portugese gemeenschap, maar ook op andere gemeenschappen", voegde zij eraan toe.

Volgens Berta Nunes "realiseerde de Canadese regering zich dat er enkele obstakels waren voor de legalisatie van deze werknemers, namelijk de eisen met betrekking tot de taal, het bewijs van inkomen en de manier waarop zij het land binnenkwamen".

In die zin heeft Ottawa het proefprogramma aangepast met het doel het succesvol te maken en met meer werknemers "definitief een oplossing te vinden voor hun situatie zonder papieren".

"Dit is een proefprogramma dat gericht is op de civiele bouw. Het is belangrijk voor de Portugezen, omdat de civiele bouw een van de gebieden is waar de Portugezen het meest werken als ze met hun immigratie beginnen", benadrukte ze.

Uit gegevens van de Canadese volkstelling van 2016 blijkt dat er 483.610 Portugezen en Portugese nakomelingen in Canada waren, dat is 1,4 procent van de bevolking in het land.

De meerderheid bevond zich in Ontario (69%), Quebec (14%) en British Columbia (8%).