De oprichters van de Alliance Beyond Oil and Gas willen "een duidelijke richting aangeven voor regeringen", ervan uitgaande dat "het doel niet klein is en de ambitie niet bescheiden", zei de Deense minister van Milieu Dan Jorgensen in het presentatie-initiatief op de VN-klimaattop (COP26).

Zijn regering, waarvan het land "een van de grootste producenten in de Europese Unie" is, heeft 2050 gedefinieerd als de deadline om de exploratie van olie en aardgas voor eens en altijd te beëindigen en toekomstige exploratievergunningen te annuleren.

De oprichters van de overeenkomst zijn Costa Rica, Frankrijk, Ierland, Zweden, Italië, Nieuw-Zeeland, Groenland, Wales, Quebec en de Amerikaanse staat Californië.

De partners van de verklaring onderschrijven de overeenkomst met "verschillende ambitieniveaus": Italië, bijvoorbeeld, dat ook olie en gas exploreert, treedt toe als "vriend", en andere landen kunnen toetreden als "geassocieerde partner".

In een verklaring die aan journalisten werd toegezonden, verklaarde het Portugese ministerie van Milieu en Klimaatactie dat "Portugal door deze verklaring te ondertekenen aanvaardt dat het op zijn grondgebied geen beleid inzake de exploratie van koolwaterstoffen zal voeren" en dat het "het reeds begonnen beleid van afschaffing van subsidies voor het gebruik van brandstoffen" zal voortzetten.