"Hoewel de President van de Republiek betreurt dat een ambitieuzere consensus niet mogelijk was, in het bijzonder met betrekking tot fossiele brandstoffen, de vermindering van de uitstoot, de termijnen om de beperkte doelstellingen die worden besproken te bereiken, de financiële steun voor minder ontwikkelde landen om zich aan te passen aan de veranderingen die er zijn en de gevolgen voor hun bevolking te verzachten, verwelkomt de President van de Republiek de kleine stappen die door COP26 in Glasgow zijn genomen, die nog steeds een schuchtere vooruitgang betekenen in de strijd tegen klimaatverandering", luidt een verklaring die is vrijgegeven op de officiële website van het voorzitterschap van de Portugese Republiek.

De 26e Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (COP26) heeft formeel een slotverklaring aangenomen met een op het laatste ogenblik door India voorgestelde wijziging die de oproep om een einde te maken aan het gebruik van steenkool afzwakt.

De wijziging werd voorgesteld door de Indiase minister van Milieu, Bhupender Yadav, die tijdens de plenaire slotzitting van COP26 vroeg om de formulering te wijzigen van een paragraaf waarin wordt gepleit voor de geleidelijke stopzetting van het gebruik van steenkool voor energieproductie zonder maatregelen om de emissies te verminderen.

Het voorstel werd uiteindelijk goedgekeurd door de voorzitter van de top, Alok Sharma, die zei dat hij "de manier waarop dit proces is verlopen ten zeerste betreurde".

In het uiteindelijk goedgekeurde document, dat bekend zal worden als het klimaatpact van Glasgow, blijft de ambitie van het in 2015 bereikte akkoord van Parijs behouden om de stijging van de mondiale temperatuur te beperken tot 1,5 ºC boven het gemiddelde niveau van het pre-industriële tijdperk.

VN-secretaris-generaal António Guterres gaf zijn commentaar op het in Glasgow bereikte akkoord en waarschuwde dat ondanks "welkome stappen voorwaarts, de klimaatcatastrofe aan de deur blijft kloppen".