Volgens een nieuw verslag hebben van de in totaal 45.554 processen die de ERS heeft ontvangen er 37.872 betrekking op klachten, 6.956 op lof en 499 op suggesties. Meer dan 220 processen hebben een gemengde classificatie.

Van het totale aantal zaken dat bij het ERS is ingediend, heeft 69 procent betrekking op instellingen die gezondheidszorg verlenen in de publieke sector, met inbegrip van instellingen die worden beheerd in het kader van een publiek-privaat partnerschap (PPP).

Van de 37.872 klachten die in de eerste helft van het jaar zijn ontvangen, hebben er meer dan 4.400 betrekking op de regionale gezondheidsadministratie (ARS) van Lissabon en Vale do Tejo, 2.686 op de ARS Norte en 2.443 op het universitair ziekenhuiscentrum van Porto.

De ARS van Lissabon en Vale do Tejo was ook de entiteit die de meeste complimenten kreeg (894), gevolgd door het Universitair Ziekenhuiscentrum van Porto (712) en het Barreiro Montijo Ziekenhuiscentrum (429).

Uit het verslag blijkt dat 20.760 van de door de ERS ontvangen processen betrekking hebben op 107 overheidsinstellingen met internering, wat neerkomt op 45,6 procent van het totaal aantal ingediende processen.

In het document benadrukt de ERS dat klachten over beperkingen in verband met het vaccinatieplan tegen Covid-19 hebben bijgedragen tot de stijging van de waarden voor de maanden mei en juni, vergeleken met dezelfde periode van het voorgaande jaar.

In de particuliere sector werden bij het ERS 9.179 processen ingediend betreffende 93 inrichtingen in de particuliere sector met internering. Het Hospital da Luz (Lissabon) was het grootste doelwit van de processen, met in totaal 1.257 processen (989 klachten en 252 complimenten), gevolgd door het CUF Descobertas Hospital, met 938 (796 klachten en 120 complimenten), en het CUF Tejo Hospital, met 796 processen (665 klachten en 116 complimenten).

In de sociale sector was het ziekenhuis Santa Maria Porto de instelling met internering die in de eerste helft van het jaar meer processen bij ERS heeft ontvangen, met 25 klachten. Eveneens in de sociale sector, maar zonder ziekenhuisopname, was de meest geviseerde eenheid O Vigilante - Amadora, met 13 klachten.