De overgangsregeling voor de erkenning en omwisseling van door het Verenigd Koninkrijk afgegeven rijbewijzen is door de Portugese regering met een jaar verlengd.

"Het wetsdecreet waarbij de overgangsregeling voor de erkenning en inwisseling van door het Verenigd Koninkrijk afgegeven rijbewijzen met een jaar wordt verlengd, is goedgekeurd.

Volgens de regering zal deze wijziging "de erkenning van door het Verenigd Koninkrijk afgegeven rijbewijzen aan in Portugal verblijvende burgers onder dezelfde voorwaarden als rijbewijzen die door een lidstaat van de Europese Unie zijn afgegeven tot 31 december 2022" mogelijk maken.

De overgangsregeling, die op 31 december van dit jaar afloopt, zal burgers met een door het Verenigd Koninkrijk afgegeven rijbewijs die in Portugal verblijven, in staat stellen dit in te wisselen voor een Portugees rijbewijs.

Het wetsdecreet waarbij deze overgangsregeling wordt ingesteld en dat in maart van dit jaar is gepubliceerd, bepaalt dat de betrokken personen zijn vrijgesteld van het afleggen van een rijexamen in Portugal.

Het wetsdecreet gaat tevens uit van een gelijkwaardige behandeling door de Britse autoriteiten van Portugese burgers die in het Verenigd Koninkrijk verblijven.