Deze vergadering in het hoofdkwartier van Infarmed, in Lissabon, is bijeengeroepen door de premier, António Costa, die al heeft gezegd dat hij niet de noodzaak ziet om maatregelen ter bestrijding van de pandemie te nemen die een nieuwe noodtoestand impliceren.

De bijeenkomst, die om 15.00 uur zal plaatsvinden, zal van politieke zijde ook worden bijgewoond door het staatshoofd, Marcelo Rebelo de Sousa, de voorzitter van het parlement, Ferro Rodrigues, en leden van partijen met parlementaire vertegenwoordiging.

Van de zijde van de specialisten zal Pedro Pinto Leite, van het Directoraat-generaal Volksgezondheid, de epidemiologische situatie in het land en in Europa uiteenzetten, gevolgd door een uiteenzetting van Henrique Barros, van het Instituut voor Volksgezondheid van de Universiteit van Porto, over de wijze waarop de pandemie zich heeft ontwikkeld.

Vaccinatie zal een van de sterkste punten van de bijeenkomst zijn, waarbij Baltazar Nunes, van het Nationaal Instituut voor Gezondheid Dokter Ricardo Jorge (INSA), de gevolgen voor de bevolking zal toelichten, en Ausenda Machado, eveneens van INSA, de doeltreffendheid van vaccins tegen Covid-19 zal bespreken.

Kolonel Carlos Penha-Gonçalves, van de coördinatiegroep voor vaccinatie, zal de stand van zaken met betrekking tot het plan bespreken, gevolgd door de interventie van Margarida Gaspar de Matos, van de `taakgroep' gedragswetenschappen.

Specialist Raquel Duarte, van het Instituut voor Volksgezondheid van de Universiteit van Porto, zal voorstellen doen voor maatregelen om de pandemie in Portugal te voorkomen en te beheersen.