De in Diário da República gepubliceerde verordening, die de bestaande regeling uitbreidt, geldt voor de hele bevolking, aldus het ministerie van Volksgezondheid in een verklaring.

"De medebetaling van tests, zelfs in een scenario waarin meer dan 86% van de bevolking al volledig gevaccineerd is, is bedoeld om de toegang van burgers te vergemakkelijken in situaties waarin de tests zijn geïndiceerd", volgens norm 019/2020 van het Directoraat-generaal Gezondheid met betrekking tot de nationale teststrategie voor SARS-CoV-2, voegt het eraan toe.

Het ministerie van Volksgezondheid legt uit dat de reactivering van deze uitzonderlijke en tijdelijke regeling "tot doel heeft bij te dragen tot de opsporing en vroegtijdige isolatie van gevallen, de impact van SARS-CoV-2-infectie op de gezondheidsdiensten en op kwetsbare bevolkingsgroepen te voorkomen en te verzachten, alsook de overdracht van SARS-CoV-2-infectie te beperken en te controleren en de epidemiologische evolutie van covid-19 te volgen".

De verordening stelt het maximumbedrag dat de overheid aan apotheken zal betalen voor elke uitgevoerde test, die gratis zullen zijn voor de gebruikers, vast op 10 euro. De gratis tests zijn beperkt tot vier per maand en per gebruiker, en de tests kunnen alleen worden uitgevoerd in apotheken en laboratoria die naar behoren zijn erkend door de regelgevende autoriteit voor de volksgezondheid, zoals voorheen het geval was.

De lijst van deelnemende instanties zal worden bekendgemaakt op de portaalsite van de NHS en op de website van de nationale geneesmiddelenautoriteit (Infarmed).

De regering verklaart de reactivering van deze maatregel ter bescherming van de volksgezondheid, die loopt tot 31 december, "onverminderd de eventuele verlenging ervan", met de huidige epidemiologische situatie: "het is belangrijk om de uitvoering van tests voor de detectie van SARS-CoV- 2 te intensiveren, geleidelijk en evenredig met het risico, die bijdragen tot de versterking van de controle van de covid-19-pandemie".

Dit jaar werden gemiddeld ongeveer 48.000 tests per dag uitgevoerd, meer dan 70 procent van het totaal aantal diagnostische tests dat sinds het begin van de pandemie is uitgevoerd, zo blijkt uit de gegevens die op 6 november zijn vrijgegeven.