De strategie Portugal 2030 is een regeringsprogramma, gebaseerd op EU-fondsen, dat plannen bevat voor het herstel en de ontwikkeling van de economie en de samenleving op Portugees grondgebied in de komende 10 jaar.

In het document, waarover de Portugese regering sinds 15 november een openbare raadpleging houdt, staat dat zij "steun zal verlenen aan de verbinding van een tramsysteem Faro - Luchthaven - Universiteit van Algarve - Parque das Cidades - Loulé - Olhão, dat een afstand van ongeveer 35 km zal overbruggen en zowel zal bijdragen aan het koolstofvrij maken van het regionale vervoerssysteem als aan de verkeersveiligheid".

Voor wie er nog nooit is geweest: "Parque das Cidades" is de naam van een treinstation op de Algarve-lijn, dat de plaats São João da Venda en het stadion van de Algarve, in Faro, bedient.

Het nieuwe project zal rechtstreeks betrekking hebben op "de hoogste bevolkingsdichtheid in het zuiden van het land, wat neerkomt op meer dan 150.000 regelmatige bewoners in stedelijke en voorstedelijke gebieden, die zich dagelijks verplaatsen in hun eigen auto, vaak met één inzittende".

Daarnaast is het ook de bedoeling "het in- en uitstappen te ondersteunen van passagiers op de luchthaven van Faro die deze stedelijke centra opzoeken en ook van degenen die ervoor kiezen hun weg per trein te vervolgen".

Ook volgens het voorstel voor de fondsen voor 2030 is het regionale programma voor de Algarve het programma waarvoor de Europese middelen het meest zijn verhoogd, van de huidige 319 miljoen euro in Portugal 2020 tot 780 miljoen euro in het nieuwe Portugal 2030.

Naast de Algarve zijn andere belangrijke doelstellingen van het programma de modernisering van het nationale spoorwegnet met elektrificatie en het herstel van sommige baanvakken met het oog op meer duurzaamheid, meer comfort voor de passagiers en een hogere snelheid. Daarnaast is het de bedoeling een hogesnelheidsverbinding aan te leggen tussen Porto en Lissabon, die in noordelijke richting doorloopt tot Galicië, met een aanzienlijke verkorting van de reistijd, waardoor onder meer het luchtvervoer tussen Porto en Lissabon kan worden vervangen.

Deze bouwwerkzaamheden maken deel uit van het voorstel voor de verdeling van de middelen voor Portugal 2030, waarover tot 30 november een openbare raadpleging wordt gehouden. Het document is beschikbaar op https://www.consultalex.gov.pt/ConsultaPublica_Detail.aspx?Consulta_Id=228