De verpakkingssector is de enige stedelijke afvalstroom die voldoet aan de nationale doelstellingen voor recycling, benadrukt SPV in een verklaring.

In het communiqué zegt het dat de toename van recycling "komt de positionering van verpakkingen versterken als een stroom van stedelijk afval om te voldoen aan de nationale doelstellingen voor recycling, onlangs erkend in het officiële rapport van de autoriteiten".

"Het bewustzijn van de consument over recycling maakt deel uit van de sleutel tot succes voor een georganiseerde afvalstroom met relevante resultaten voor de bescherming van het milieu en de naleving van de doelstellingen", voegt de verklaring eraan toe.

SPV, dat deze maand haar 25-jarig bestaan viert, is een particuliere instelling zonder winstoogmerk die de terugwinning van verpakkingsafval organiseert en beheert. Een van haar belangrijkste doelstellingen is mensen bewust te maken en voor te lichten over de beste milieupraktijken.

In 25 jaar is meer dan 55 miljoen euro geïnvesteerd in bewustmakingscampagnes en 13 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling.

Volgens Ana Isabel Trigo de Morais, voorzitter van SPV, die in het communiqué wordt genoemd, zijn de streefcijfers voor recycling van stedelijke verpakkingen (55%) gehaald en zelfs overtroffen.

"Maar voor ons ligt de ambitieuze doelstelling om in 2025 65% recycling te bereiken van alle op de markt gebrachte verpakkingen", concludeerde zij.