In een verklaring stelt de Unie van werknemers in de landbouw en de voedings-, drank- en tabaksindustrie in Portugal (SINTAB) dat de werknemers van de Madeira Beer Company (ECM) "de voortdurende starheid van het bedrijf" veroordelen.

"Onder het voorwendsel van de covid-19-pandemie weigeren ze al drie jaar om over loonsverhogingen te praten. Zelfs de laatste [loonsverhogingen], in 2018, werden opgeslorpt door de intrekking van subsidies die altijd werden uitbetaald."

Volgens de resolutie van twee plenaire vergaderingen van werknemers hebben de werknemers van ECM besloten om "vanaf deze datum" [18 november] deel te nemen aan de overwerkstaking en op 15 en 16 december te staken als "het bedrijf geen voorstel indient om de lonen te verhogen en te reageren op de vermindering van de wekelijkse arbeidstijd".