"Wij respecteren het recht om te protesteren en wij begrijpen het standpunt van de demonstranten, die van mening zijn dat er meer acties nodig zijn in de koolstofvrij-beweging", zei een bron bij de administratie van Galp.

Dezelfde officiële bron voegde eraan toe dat het protest van Climáximo, dat ongeveer 100 demonstranten samenbracht langs de verschillende toegangen van de eenheid, in een geweldloze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid en een blokkade, "geen invloed had op de activiteit van de Sines-raffinaderij".

"Galp bereidt de weg voor de decarbonisatie van haar activiteit en om het bedrijf en het land in de voorhoede van de energietransitie te positioneren", voegde hij eraan toe.

Volgens het bedrijf zal de raffinaderij van Sines "deel uitmaken van deze transformatie en mettertijd worden omgevormd tot een Green Energy Park, met nieuwe duurzame oplossingen, zoals groene waterstof en biobrandstoffen".