In een verklaring stelt de ASAE dat "zij de afgelopen weken een inspectie-operatie heeft uitgevoerd, van het noorden tot het zuiden van het land, met als doel de naleving te controleren van de regels die zijn vastgesteld voor de activiteit van restaurants en dranken, om de bescherming van de consument te waarborgen, met de nadruk op het maken van sushi en andere gerechten waarin visproducten niet volledig worden gekookt".

De ASAE benadrukt dat "het feit dat deze maaltijden worden gewijzigd en ingrediënten bevatten die rauw worden gegeten, verhoogt het potentiële risico waaraan de consumenten worden blootgesteld, waardoor het dringend is te zorgen voor de naleving van alle hygiëne- en voedselveiligheidsvoorschriften en een adequate analyse van de gevaren, alsook de controle van kritieke punten".

Tijdens de operatie, "SASHIMI" genaamd, "werden 60 marktdeelnemers geïnspecteerd, waarbij 25 administratieve inbreukprocedures werden ingeleid, met als belangrijkste inbreuken het niet-bestaan van een proces of processen gebaseerd op de principes van HACCP (Hazard Analysis and Control of Critical Points), de schending van de algemene verplichtingen van de exploitant van de horecagelegenheid en het ontbreken van loutere voorafgaande communicatie, onder andere".

Volgens de verklaring "werd de schorsing van de activiteit van vijf inrichtingen vastgesteld, voornamelijk wegens schending van de algemene verplichtingen van de exploitant van de horecagelegenheid".

De ASAE garandeert dat zij haar inspectieacties zal blijven ontwikkelen, "ten voordele van een gezonde en eerlijke concurrentie tussen de economische operatoren, en van de vrijwaring van de voedselveiligheid en de volksgezondheid voor de consument".