"Prostaatkanker is een beetje genegeerd in termen van screening. Daarom is het sterftecijfer door prostaatkanker niet gedaald, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval was bij colorectale kanker. Met deze cijfers is prostaatkanker een belangrijke pathologie die onze volledige aandacht verdient", aldus Dr. Tiago Rodrigues, uroloog bij de HPA Health Group.

Na longkanker is prostaatkanker de tweede belangrijkste oorzaak van sterfte door kanker. In Europa wordt het jaarlijks bij ongeveer 400.000 mannen vastgesteld en veroorzaakt het de dood van ongeveer 90.000 tot 95.000 mannen per jaar.

Ondanks inspanningen om prostaatkankerscreening te promoten, waaronder de bekende Movember-campagne, sterven er wereldwijd nog steeds veel mannen aan deze ziekte en de enige manier om deze trend tegen te gaan is door vroegtijdige screening.

"Prostaatkanker is een probleem dat al voor het begin van de pandemie op tafel lag, er waren zelfs lobbycomités binnen de EU" om screening te promoten. Er is echter nog een lange weg te gaan.

Bovendien zijn er in bevolkingsgroepen met minder gezondheidskennis "nog steeds veel mensen die denken dat wanneer een man naar de uroloog gaat voor rectaal onderzoek, hij zijn mannelijkheid verliest of incontinentie kan krijgen, maar niets van dit alles is waar", aldus de arts.

Om dit algemene misverstand te bestrijden, moet de boodschap volgens Dr. Tiago van bovenaf komen - van de beleidsmakers. Dat is echter nog niet gebeurd, omdat zelfs in de medische gemeenschap artsen niet met één stem spreken als het gaat om prostaatkankerscreening.

In 2012 bijvoorbeeld werd in de Verenigde Staten een taskforce opgericht om het effect van screening op prostaatspecifiek antigeen (PSA) te beoordelen, die uiteindelijk een advies uitbracht tegen het uitvoeren van PSA bij asymptomatische patiënten. Dit had te maken met het feit dat er in die tijd veel patiënten waren die operaties ondergingen die bijwerkingen veroorzaakten bij patiënten die nooit problemen met prostaatkanker zouden krijgen, omdat die kanker pas na 15 of 20 jaar een bron van strijd wordt. "Als de patiënt 85 jaar oud is en zich in een vroeg stadium van de ziekte bevindt, zal hij waarschijnlijk niet aan de kanker sterven", legde hij uit.

Deze beslissing van de VS had destijds echter ernstige gevolgen, aangezien de sterftecijfers de pan uit rezen. "Het was een extreme aanbeveling en wat er gebeurde was dat in de daaropvolgende jaren, voor het eerst in de geschiedenis sinds het begin van PSA en de vroege screening van prostaatkanker, de sterftecurve in de Verenigde Staten begon te stijgen."

Overbehandeling kan echter niet worden bestreden met minder diagnoses, omdat artsen alleen "een goede keuze kunnen maken als ze alle informatie over de klinische toestand van de patiënt tot hun beschikking hebben".

Plan een prostaatkankerscreening

De diagnose prostaatkanker wordt gesteld door middel van PSA en rectale screening en wordt aanbevolen voor alle mannen ouder dan 50 jaar. In gevallen van verhoogd risico, zoals bij zwarte mannen of eerstegraads verwanten met kanker, moet de screening echter vanaf de leeftijd van 40 jaar worden uitgevoerd.

De kans op het ontwikkelen van prostaatkanker neemt toe met de leeftijd en in de meeste gevallen verschijnt prostaatkanker boven de 65 jaar, met als symptomen urineproblemen, zoals: moeilijk kunnen plassen of moeilijkheden bij het op gang komen of stoppen van de urinestraal, een frequente behoefte om te plassen, vooral 's nachts. Het mag echter niet worden verward met andere prostaatziekten waarvan de symptomen in sommige gevallen vergelijkbaar kunnen zijn.

Negeer deze maand november alstublieft niet het belang van een screening! Bij de HPA Health Group kunt u een afspraak maken met de beste deskundigen die u zullen begeleiden bij de aanpak die voor u het beste is.