Dit maakt deel uit van een herbevolkingsproject dat "Seahorse" wordt genoemd en wordt uitgevoerd op de plaats waar 20 jaar geleden nog de grootste zeepaardjesgemeenschap ter wereld was.

In 2000 werd de gemeenschap van deze vissen in de Ria Formosa, Algarve, beschouwd als de grootste ter wereld, maar in 20 jaar "is het aantal met 96 procent gedaald", vertelde Jorge Palma, een onderzoeker van het Centrum voor Mariene Wetenschappen (CCMAR) van de Universiteit van de Algarve (UAlg), aan verslaggevers.

De dieren werden vrijgelaten in één van de twee reservaatgebieden die onlangs werden gecreëerd in het estuarium, tussen Faro en Olhão, waar kunstmatige structuren werden geplaatst om hun natuurlijke habitat na te bootsen zodat zij zich daar kunnen vestigen.

De meeste van deze zeepaardjes zijn geboren in de tanks van het Maritiem Station Ramalhete, in Faro, maar hun ouders zijn exemplaren die in het wild leefden en daarheen zijn gebracht om zich voort te planten, en zo bij te dragen tot de instandhouding van de soort.

Het project "heeft alleen zin omdat de dieren in een beschermd gebied worden uitgezet, anders zouden zij worden blootgesteld aan de negatieve effecten die nog in het estuarium kunnen bestaan", benadrukte Jorge Palma, die opmerkte dat het de bedoeling is dat de dieren in het reservaat blijven.

De zeepaardjes werden per boot in twee tanks vervoerd naar een beschermd gebied, ongeveer een halve mijl uit de kust, waar varen verboden is. Vervolgens werden zij voorzichtig in kleine kooien geplaatst om door duikers in het water te worden gebracht.

Het team van duikers bracht de kooien naar de bodem, op een diepte van ongeveer vier meter, om de dieren vervolgens vrij te laten naast de kunstmatige riffen die hun habitat zullen worden.

Volgens Jorge Palma zijn deze vissen "totaal verschillend van alle andere" en bovendien "slechte zwemmers", wat hen "zeer kwetsbaar" maakt, aangezien zij "altijd ergens aan vast moeten zitten".

Hoewel de meeste van de vrijgelaten dieren slechts tussen zeven maanden en een jaar oud waren, zijn ze nu al volwassen en tijdens hun korte leven in gevangenschap is hun vermogen om in het wild te overleven behouden gebleven, voegde hij eraan toe.

"Wat we hen in gevangenschap hebben gegeven is geen voer, maar hun natuurlijke prooi waarop ze in tanks moeten jagen, zodat ze, wanneer ze worden vrijgelaten, dit vermogen om in de natuurlijke omgeving te overleven zullen behouden", merkte de onderzoeker op.

Monitoring

Over een maand zal het team terugkeren naar de vindplaats om de evolutie van de nieuwe populatie te volgen, een taak die wordt vergemakkelijkt door het feit dat deze vissen, afhankelijk van de soort, fysieke kenmerken hebben die hen van elkaar onderscheiden, en die het mogelijk maken het verschil te zien tussen hen en de vissen die reeds in het wild zijn aangetroffen.

"Alvorens ze vrij te laten, hebben we foto's genomen van elk van hen en ze hebben een natuurlijke markering waarmee we ze kunnen onderscheiden", merkte Jorge Palma op, en legde uit dat de "hippocampus hippocampus" (een soort met een korte snuit) een markering op de bovenkant van de kop hebben en de "hippocampus guttulatus" (een soort met een lange snuit) een patroon van vlekken op zijn lichaam heeft.

De zeepaardjespopulatie in de Ria Formosa is de laatste decennia drastisch afgenomen en bijna verdwenen als gevolg van factoren zoals milieuveranderingen, de vernietiging van zeegrasvelden, hun habitat, illegale visserij of overmatig scheepvaartverkeer.

Het initiatief om de zeepaardjes in de Ria Formosa opnieuw te bevolken is uitgevoerd door de CCMAR in het kader van het "Seahorse"-project, met financiële steun van de Belmiro de Azevedo Foundation.

In het kader van dit project zal ook de dynamiek van de zeepaardpopulaties worden onderzocht en zal worden getracht de rol van zeegrassen als ondersteunende habitats en voedselverschaffers te begrijpen.

Een andere doelstelling is na te gaan of deze rol van zeegrassen kan worden beïnvloed door de recente invasie van de alg "Caulerpa prolifera" in de Ria Formosa.

Bij het project zijn ook de maritieme autoriteiten, het Instituut voor Natuurbehoud en Bossen (ICNF), het Natuurpark van de Ria Formosa en het Portugese Milieuagentschap (APA) betrokken.