De huurmarkt in Portugal blijft met moeilijkheden kampen, waarbij een gebrek aan aanbod een van de belangrijkste problemen is, dat volgens een rapport van Idealista nog wel eens erger zou kunnen worden.

In de recente barometer van de Vereniging van Eigenaren van Lissabon (ALP) zegt 72,7% van de ondervraagden geen vertrouwen te hebben in de ontwikkeling van de huurwoningmarkt, waarbij velen er de voorkeur aan geven hun woning leeg te laten staan terwijl zij "wachten op betere stabiliteitsvoorwaarden" of zelfs hun onroerend goed verkopen.

Volgens het ALP zijn de grootste angsten van verhuurders voor de nieuwe politieke cyclus de stijging van de belastingdruk (73,5 procent), de toename van de achterstand bij justitie (38,5 procent) en een terugkeer naar de bevriezing van de huurprijzen.

Hoewel de huurbevriezing niet is verlengd als gevolg van de staatsbegroting voor 2022 (OE2022), blijkt uit het document dat "de overgrote meerderheid van de verhuurders verhuur zal vermijden", waarbij 89,2 procent bevestigt dat ze niet van plan zijn leegstaande panden op de markt te brengen. Van hen zal 41,4 procent ervoor kiezen om hun panden te koop te zetten, en bijna een derde van de respondenten (30 procent) geeft er de voorkeur aan om hun panden leeg te laten staan terwijl ze "wachten op betere voorwaarden voor stabiliteit".

Huurachterstanden

Voor het eerst sinds de oprichting van de Barometer is er een kleine daling van de niet-betaling van huur, met 33,2 procent van de respondenten die zeggen dat ze huurachterstanden hebben.

In de drie voorgaande edities bereikte het percentage niet-naleving 40 procent, na een piek van 60 procent vorig jaar, in oktober 2020, nog in de nasleep van de wetgeving die werd goedgekeurd in de eerste golf van de Covid-19 pandemie, "die leidde tot een golf van wijdverspreide wanbetalingen", aldus de vereniging. Van deze, zaccumuleert het grootste deel, 35,6 procent, twee tot drie maanden van het inkomen aan achterstallige betalingen. Een aanzienlijk deel (28 procent) heeft meer dan zes maanden vertraging opgelopen bij de betaling van de huur voor hun eigendommen.

"Bevroren" huurcontracten van vóór 1990 komen nog steeds voor rekening van de overgrote meerderheid van de door het ALP geraadpleegde eigenaren (61,4 procent). De betaalbare huurprogramma's van de regering en de gemeenten overtuigden slechts 2,3 procent van de steekproef van respondenten, waarbij 95 procent van de landeigenaren zei geen vertrouwen te hebben in deze programma's, terwijl bijna de helft van de respondenten (44,5 procent) de vrees uitsprak dat de voorwaarden van contractuele overeenkomsten en toegekende belastingvoordelen eenzijdig kunnen worden gewijzigd.