De PS-wet voorziet in een "overgangsregeling voor het verplicht dragen van maskers in de openbare ruimte", waarvan de noodzaak door de regering zal worden vastgesteld.

"Indien de maatregel noodzakelijk, toereikend en evenredig blijkt om epidemiologische besmetting met covid-19 te voorkomen, in te dammen of te beperken, kan de regering, door middel van de resolutie van de Ministerraad waarin een situatie van alarm, nood of calamiteit wordt afgekondigd, de verplichting opleggen om maskers te dragen door personen ouder dan 10 jaar voor toegang, verkeer of permanent verblijf in de openbare ruimte en op straat wanneer de door de gezondheidsautoriteiten aanbevolen fysieke afstand onpraktisch blijkt te zijn", staat in het diploma.

Wat betreft de voorwaarden die deze noodzaak bepalen, vermeldt het wetsontwerp alleen dat deze zal worden "gemeten op basis van gegevens over de ontwikkeling van de pandemie, namelijk op basis van de toename van het aantal besmettingen en van de snelheid waarmee de ziekte wordt overgedragen", zonder deze te kwantificeren.