In een gesprek met het agentschap Lusa over de identificatie van een nieuwe variant van het coronavirus dat Covid-19 (B.1.1.529) veroorzaakt, uitte Francisco George zijn grote bezorgdheid en betreurde hij het dat de vaccins niet de hele wereldbevolking hebben bereikt.

"Ik was bezorgd, echt bezorgd. Het is nieuws dat natuurlijk niemand wilde weten, maar deze evolutie werd door iedereen aanvaard", aldus Francisco George.

Voor de specialist in volksgezondheid is het feit dat deze nieuwe variant werd ontdekt in zuidelijk Afrika, na aanvankelijk te zijn geïdentificeerd in Zuid-Afrika, het land dat op het continent het meest door Covid-19 is getroffen, te wijten aan de omstandigheden die er heersen: grote bevolkingsconcentraties en vooral een hoog percentage mensen met een gecompromitteerde immuunrespons, die essentieel is om de ziekte in te dammen.

Deze ontoereikende immuunrespons kan het gevolg zijn van een chronische ziekte, van behandelingen die het immuunsysteem afremmen, maar ook van ziekten zoals HIV, dat in de regio veel voorkomt, tuberculose en kanker, onder andere.

"De reactie van de afweerantilichamen van het lichaam komt door deze ziekten in het gedrang, waardoor het virale deeltje meer vrijheid krijgt om veranderingen in zijn samenstelling te ondergaan", zo gaf hij aan.

De nieuwe variant is het resultaat van verschillende mutaties in het spike-eiwit, dat verantwoordelijk is voor het binnendringen van het virus in de cellen van het lichaam.

"Dit is een proces dat de situatie kan verklaren die nu is ontstaan" in Zuid-Afrika, zei Francisco George, wijzend op het demografische profiel van continenten als Afrika, waar "armoede en ongelijkheden schrijnend zijn".

Maar de voormalige directeur-generaal van Volksgezondheid is van mening dat er bij het ontstaan van deze nieuwe variant in zuidelijk Afrika sprake is van een verschijnsel dat zich "manifesteert in egoïsme van de kant van de geïndustrialiseerde landen van de wereld".

Deze rijkere, meer geïndustrialiseerde landen hebben de problemen in verband met de financiële stromen opgelost, maar niet die in verband met de gezondheid in de wereld, betreurde hij.

Francisco George bekritiseert "het gebrek aan solidariteit van de rijke geïndustrialiseerde landen met landen die in een crisis van grote armoede en moeilijkheden verkeren, zoals dat gebeurt in deze landen die nu meer getroffen worden".

"Ondanks de oproepen van de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die heeft aangedrongen op de noodzaak van hulp aan landen die geen geld hebben om vaccins te kopen, is er niet geïnvesteerd in de wereldgezondheid", betreurt hij.

Wat er nu gebeurt, legde hij uit, "is een gevolg dat voorkomen had kunnen worden als men van meet af aan rekening had gehouden met de verdeling van de middelen".

Volgens Francisco George is er nog veel wat we niet weten over de B.1.1.529-variant, en daarom is de tijdige voorbereiding van het op laboratoria gebaseerde bewakingssysteem van essentieel belang, dat "zeer goed moet worden afgestemd".