Afgelopen donderdag, bij de aankondiging van de nieuwe maatregelen die door de Raad van Ministers zijn vastgesteld, heeft de regeringsleider, António Costa, gezegd dat vanaf 1 december "tests verplicht zullen zijn voor elke binnenkomst op het nationale grondgebied, ongeacht de plaats van herkomst en ongeacht de nationaliteit van de passagier".

Vervolgens heeft de regering een verklaring afgelegd met de besluiten van de vergadering, waarin wordt gespecificeerd dat de eis van een negatieve test geldt voor "alle vluchten naar het Portugese vasteland", wat de autonome regio's de Azoren en Madeira zou uitsluiten.

De resolutie die de afkondiging van de noodtoestand in het kader van de covid-19-pandemie regelt en die zaterdag in het Diário da República is gepubliceerd, bepaalt in artikel 19 de "regels voor de binnenkomst op het nationale grondgebied door de lucht wat betreft tests en temperatuurcontrole", maar nummer 1 van dat artikel bepaalt de voorwaarden voor "passagiers op vluchten met bestemming of tussenlanding op het Portugese vasteland", dat wil zeggen, die ook zouden moeten worden toegepast op passagiers die afkomstig zijn van de Azoren en Madeira.

"Luchtvaartmaatschappijen mogen passagiers alleen toestaan aan boord te gaan van vluchten met bestemming of tussenstop op het Portugese vasteland indien bij het vertrek een bewijs wordt overgelegd van de laboratoriumuitvoering van de nucleïnezuuramplificatietest (TAAN) of de snelle antigeentest (TRAg) voor de screening op SARS-CoV-2-infectie met een negatief resultaat, uitgevoerd binnen 72 respectievelijk 48 uur vóór het tijdstip van instappen [...]", staat in nummer 1 van artikel 19.º te lezen.

Op vraag van het agentschap Lusa verduidelijkte de voorzitter van de ministerraad (PCM) echter dat "de negatieve test vereist is voor alle passagiers die op het vasteland aankomen van internationale vluchten, en dus niet van toepassing is op vluchten uit de autonome regio's" .

Lusa heeft de PCM ook gevraagd naar de controle op de eis van de negatieve test in het geval van passagiers van vluchten uit het buitenland met directe bestemming of tussenstop op de luchthavens van de Azoren of Madeira, en dezelfde bron gaf aan dat de bepalingen van de resolutie van toepassing zijn.

"Wat de laatste vraag betreft, zijn de bepalingen van artikel 23 van de resolutie van de Raad van Ministers nr. 157/2021 zijn van toepassing op elke internationale vlucht met als eindbestemming het Portugese vasteland. In het geval van vluchten met als bestemming de archipels van de Azoren of Madeira is dit een zaak voor de autonome regio's", voegt hij eraan toe.