"We hebben eenheid en een gevoel voor strategie nodig", zei Pedro Costa Ferreira.

De functionaris zei dat hij het land verdeeld ziet raken "tussen degenen die overheidssteun voor TAP steunen en degenen die zich ertegen verzetten".

"Van meet af aan, want de belangrijkste uitdaging voor het Portugese toerisme is de ontwikkeling van verre markten, die ons meer toeristen en minder seizoensgebondenheid zullen brengen. Wij geloven niet dat wij in deze taak zullen slagen als wij de 'hub' niet behouden, en wij geloven niet dat wij in deze taak zullen slagen om de hub zonder TAP te behouden", zei hij.

"Met andere woorden, wat is duurder? TAP steunen, of tien jaar teruggaan in de toeristische sector, met alle gevolgen van dien voor de nationale economie? Als land moeten we TAP steunen, het is niet vrijgesteld van de noodzaak van strikt beheer en positieve resultaten, proberen om ervoor te zorgen dat de steun zo min mogelijk is, voor de kortst mogelijke periode", versterkt Pedro Costa Ferreira.

De voorzitter van APAVT sprak zijn bezorgdheid uit over SATA.

"De rol die deze luchtvaartmaatschappij op de Azoren speelt, zal ons inziens nauwelijks toelaten dat zij lichtzinnig te werk gaat of een politieke kortetermijnvisie heeft ten aanzien van de noodzaak om de problemen die zij nu probeert op te lossen, op te lossen door middel van een hervormingsstrategie", zei hij.