Volgens het epidemiologisch bulletin van het Directoraat-generaal Volksgezondheid (DGS) is de incidentie op nationaal niveau sinds woensdag gestegen van 349,8 gevallen van besmetting per 100.000 inwoners in 14 dagen tot de huidige 374.

Als alleen naar het vasteland van Portugal wordt gekeken, is ook deze indicator met 351,4 gevallen per 100.000 inwoners gestegen tot 376,5.

De Rt - die een schatting geeft van het aantal secundaire besmettingsgevallen als gevolg van elke persoon die drager is van het virus - registreerde een lichte daling op nationaal niveau, van 1,15 tot 1,13 tussen woensdag en vandaag, en daalde van 1,16 tot 1,14 op het niveau van continentaal Portugal.

De Rt-gegevens en de incidentie van nieuwe gevallen per 100.000 inwoners binnen 14 dagen - indicatoren die de risicomatrix voor het volgen van de pandemie vormen - worden door de gezondheidsautoriteiten op maandag, woensdag en vrijdag bijgewerkt.