Tijdens de persconferentie die volgde op de ministerraad, meldde de minister van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid, Ana Mendes Godinho, de goedkeuring van de verhoging van het nationale minimumloon voor 2022 tot 705 euro, "na raadpleging van de sociale partners", waarmee de in 2015 gedane en in 2019 hernieuwde toezegging om "2023 te bereiken met een minimumloon van 750 euro" wordt nagekomen.

De regering heeft ook haar goedkeuring gehecht aan "uitzonderlijke steun" voor ondernemingen om deze verhoging door te voeren, ten bedrage van 112 euro per werknemer.