"Het blijft van cruciaal belang de evenredigheid van alle genomen maatregelen te waarborgen en wij zullen de situatie op de voet blijven volgen en in contact blijven met de Portugese autoriteiten. De maatregelen zullen in de zeer nabije toekomst zeker moeten worden geëvalueerd", aldus een schriftelijke reactie van de woordvoerder van het communautair uitvoerend orgaan voor justitie, Christian Wigand, aan Lusa.

De reactie komt nadat de Portugese regering aankondigde een test op te leggen aan alle burgers die op het nationale grondgebied aankomen, ondanks het feit dat de verordening van het Covid-19 Digitaal Certificaat van de EU niet voorziet in extra maatregelen voor degenen die het geldige document hebben, als gevaccineerd of hersteld van de ziekte.

"Gezien de huidige onduidelijke en evoluerende situatie met de nieuwe variant [Omicron], begrijpen we dat de door Portugal meegedeelde maatregelen een voorzorgsmaatregel zijn", voegt Christian Wigand eraan toe.

Volgens de Europese Commissie was Portugal tot begin deze week de enige lidstaat die aanvullende maatregelen voorschreef voor passagiers met een geldig digitaal EU-certificaat Covid-19, nadat het ook het land was dat tijdens het Portugese voorzitterschap van de Unie, in de eerste helft van dit jaar, de ondertekening van de verordening over deze vrije doorgang voor het vrije verkeer in de communautaire ruimte had bevorderd.

Het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap werd echter door Ierland op de hoogte gebracht van het opleggen van "tests vóór vertrek voor alle reizigers die gedurende een periode van twee weken, te beginnen op 3 december, aankomen".

In antwoord op Lusa herinnert de woordvoerder eraan dat in de verordening betreffende het digitale certificaat Covid-19 is bepaald dat "de lidstaten zich ervan onthouden houders van een certificaat bijkomende beperkingen op te leggen, tenzij deze noodzakelijk en evenredig zijn om de volksgezondheid te beschermen in reactie op de pandemie".

"Wanneer de lidstaten besluiten aanvullende beperkingen op te leggen, bijvoorbeeld vanwege een nieuwe zorgwekkende variant, moeten zij de Commissie en de andere lidstaten daarvan 48 uur van tevoren in kennis stellen", aldus de commissaris, die sprak over de noodzaak om "een gecoördineerde aanpak te behouden".

In een vorige week gepubliceerde aanbeveling stelde de Europese Commissie een "op personen gebaseerde aanpak" voor, die inhoudt dat iedereen die in het bezit is van "een geldig digitaal EU-covid-19-certificaat in beginsel niet zal worden onderworpen aan bijkomende beperkingen zoals tests of quarantaine, ongeacht de plaats van vertrek" in de Unie.

Van haar kant "kunnen mensen zonder een digitaal EU-covid-19-certificaat worden verplicht een test af te leggen voor of na aankomst", stelde de instelling voor aan de lidstaten, die de uiteindelijke beslissing over het reizen nemen.