Een nieuwe studie, uitgevoerd door een consultant voor de Portugese Vereniging van Ziekenhuisbeheerders, analyseerde de impact van Covid-19 op het diabetesbeheer in de ziekenhuizen van de Nationale Gezondheidsdienst, waarbij gegevens van de Centrale Administratie van het Gezondheidsstelsel voor 2019 (vóór de pandemie) en 2020 (pandemiejaar) werden vergeleken.

Volgens de analyse daalde het aantal diabetici dat in klinische en poliklinische ziekenhuizen werd behandeld met respectievelijk 14,5% en 12%, waarbij dit resultaat, naast verschillende mogelijke redenen, te wijten was aan de "concentratie van Covid-patiënten in ziekenhuizen", aan de "angst van patiënten om gezondheidsdiensten te bezoeken" en aan het "algemene lockdownbeleid".

Ondanks de daling van het aantal behandelde patiënten is het relatieve gewicht van diabetici in ziekenhuisactiviteiten tussen 2019 en 2020 echter gestegen met ongeveer 5% in het ziekenhuis en 18,2% in de polikliniek.

Gezien de complexiteit van de gevallen zijn de gemiddelde kosten van een diabetespatiënt die in een ziekenhuis wordt behandeld, gestegen van 2.900 euro in 2019 tot 3.327 euro in 2020, waarbij de gemiddelde verblijfsduur per patiënt met 2,5% is gestegen.

In de analyse wordt benadrukt dat, ondanks de daling van de totale ziekenhuissterfte met 2,2%, in 2020 6,9% meer diabetici in ziekenhuizen zijn overleden, waarbij het sterftecijfer met 24,9% is gestegen, wat volgens de adviseur duidt op een "grotere ernst van deze patiënten".