"De economische waarde van het milieu, het landschap, de stranden, de rivieroevers, de dorpen en de tradities is onmetelijk veel hoger en meer blijvend dan de economische waarde die één of meer lithiummijnen het graafschap in de komende 15 of 20 jaar zouden kunnen opleveren", aldus het 31 pagina's tellende advies dat op het inspraakplatform is ingediend.

De openbare raadpleging over het voorlopige milieubeoordelingsverslag van het lithium-PPP in acht potentiële gebieden voor de start van de aanbestedingsprocedure is in september van start gegaan. Aanvankelijk liep de raadpleging op 10 november af, maar na betwistingen door lokale overheden, politieke partijen en burgerbewegingen werd de termijn verlengd tot 10 december.

Tot de acht gebieden die in aanmerking komen voor de internationale aanbesteding voor de verlening van rechten voor prospectie en onderzoek naar lithium behoort 25.000 hectare van het Arga-gebied, in Serra d'Arga, dat de gemeenten Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova of Cerveira en Ponte de Lima omvat.

Serra d'Arga wordt momenteel geclassificeerd als een beschermd landschapsgebied van regionaal belang, in een gezamenlijk initiatief van deze gemeenten om de bescherming van dat gebied te garanderen.

De gemeente Caminha, voorgezeten door de socialist Miguel Alves, verdedigde dat "het lithium PPP niet voorbij kan gaan aan de beoogde locaties (...) de gevolgen van deze handelingen in de concrete context, de inachtneming van de waarden in kwestie, of het nu gaat om het milieu, de economie of, bovenal, de onherstelbare gevolgen die grootschalige mijnbouw zou hebben voor de habitat die door de eeuwen heen in evenwicht is gehouden en is onderhouden".