"Ongeveer 300.000 vaccins zullen op 13 december aankomen en daarna, in de loop van de maand januari, nog eens 400.000 vaccins, wat genoeg zal zijn voor dit deel van de bevolking", zei António Lacerda Sales, de adjunct-staatssecretaris en van volksgezondheid, eraan toevoegend dat dit "een andere vaccinatie is omdat het per enkele dosis is, 10 microgram, ongeveer een derde van de dosis voor een volwassene".

In totaal 700.000 vaccins voorzien in de nationale behoefte "om alle kinderen van 5 tot 11 jaar te vaccineren", in een inentingsproces dat zich in de voorbereidingsfase bevindt en op het moment van het ter perse gaan nog wachtte op de goedkeuring van de Technische Vaccinatiecommissie, merkte de regeringsfunctionaris op.

"Wij wachten momenteel op het besluit van de Technische Vaccinatiecommissie, dat naar wij hopen gunstig zal uitvallen, voor de inenting van kinderen tot de leeftijd van 11 jaar. Wat ons als regering te doen staat, is alle planning en alle logistiek op orde te hebben (...) om voorbereid te zijn om te vaccineren en dat is wat we aan het doen zijn".

Lacerda Sales wees ook op de cijfers met betrekking tot vaccinatie tegen Covid-19 in Portugal, en onderstreepte de toediening van meer dan 1,5 miljoen boosterdoses en meer dan twee miljoen van het griepvaccin tot nu toe, in een land waar "85 procent van de bevolking de volledige vaccinatie heeft gehad".