"Wat de bouwsector betreft, wordt geraamd dat het jaar zal eindigen met een algemene groei van 4,3%, in de bruto waarde van de produktie, hetgeen in overeenstemming is met de prognoses van de Europese Commissie voor de ontwikkeling van de investeringen in de bouw", aldus de verenigingen van de burgerlijke bouwnijverheid (AICCOPN) en van de bouwbedrijven, openbare werken en diensten (AECOPS) in een gezamenlijke verklaring.

Volgens de bedrijfsverenigingen "vertonen de meeste sectoriële indicatoren het hele jaar door een positieve ontwikkeling".

"Het cementverbruik op de nationale markt steeg tot oktober met 5,9% j-o-j tot 2.868 duizend ton, terwijl de door de gemeenteraden vergunde woningbouwoppervlakte in de eerste negen maanden van 2021 met 17,2% toenam, in vergelijkbare termen.

Residentiële sector

In het residentiële segment geven de prognoses aan dat de brutowaarde van de productie in 2021 met 4,5% zal stijgen (hetzelfde niveau als in 2020), "wat het globaal positieve gedrag van de belangrijkste activiteitsindicatoren weerspiegelt".

Het hoogtepunt was "de stijging van het aantal verkochte woningen met 25,6% in het eerste halfjaar, de groei van het aantal nieuwe hypothecaire leningen met 37,8% tot september en de stijging met 9,6% van de bancaire taxatiewaarden voor kredieteffecten in de maand september, in jaar-op-jaar termen".