"Portugal heeft tot nu toe 2,7 miljoen doses vaccins gedoneerd. Tegen het einde van het jaar zullen we de 4,5 miljoen gedoneerde doses bereiken, in het bijzonder aan Portugees sprekende Afrikaanse landen, Oost-Timor en aan het multilaterale mechanisme Covax".

Wat de wereldwijde strijd tegen de Covid-19 pandemie betreft, betoogde de premier dat "het van essentieel belang is dat Europa zich concentreert op deze inspanning om vaccins te delen met andere continenten, met name met Afrika".

"Zoals met de Omicron-variant is aangetoond, is het van essentieel belang de vaccinatiecapaciteit op wereldschaal te vergroten, zodat wij ons allen veilig kunnen voelen. Een van de belangrijkste doelstellingen moet vaccinatie op mondiaal niveau zijn, wat niets te maken heeft met octrooien, maar met het verhogen van de productie op mondiaal niveau. Portugal is een voorbeeld geweest op het gebied van vaccinatie, maar ook wat het delen van vaccins betreft", aldus António Costa.