De GNR zal ook aandacht besteden aan de naleving van de sanitaire maatregelen die voor de noodtoestand zijn afgekondigd.

Tijdens de operatie, die maandag van start is gegaan met bewustmakingsacties, zal de GNR de patrouilles versterken om ervoor te zorgen dat er tijdens de festiviteiten veilig kan worden gereisd, en tevens bijdragen aan de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen om de Covid-19 in te dammen, op het hele nationale grondgebied, aldus het GNR in een verklaring.

De operatie heeft tot doel de criminaliteit te bestrijden en de wegpatrouilles op de drukste routes te intensiveren.

De GNR "zal rekening houden met de grotere verkeersstroom op de routes van de gewone verblijfplaatsen van de burgers naar de feestlocaties in verband met de kerst- en nieuwjaarsviering, en zal preventie- en bewustmakingsmechanismen ten behoeve van de bevolking vaststellen, om te voorkomen dat er diefstallen worden gepleegd in woningen en bedrijven tijdens deze periode waarin de mensen niet thuis zijn".

Volgens de GNR is de operatie ook bedoeld om ervoor te zorgen dat de voorschriften die in geval van een ramp worden uitgevaardigd, worden nageleefd en om de bevolking bewust te maken van het feit dat zij zich moet onthouden van handelingen, houdingen en gedragingen die de verspreiding van het virus op enigerlei wijze kunnen bevorderen.

De GNR waarschuwt dat de bevolking zich moet onthouden van handelingen, houdingen en gedragingen die de verspreiding van Covid-19 in de hand kunnen werken, en dat zij de richtsnoeren van de gezondheidsautoriteiten moet volgen en doen naleven.

De GNR raadt automobilisten die moeten reizen aan hun snelheid aan te passen aan de weersomstandigheden, de toestand van de weg en de omvang van het wegverkeer, kalm te blijven in situaties met een grote verkeersdrukte, waardoor het verkeer gedwongen kan worden met lage snelheid te rijden, en manoeuvres te vermijden die tot ongevallen kunnen leiden.