In een verklaring gaf AdC aan dat "uit het onderzoek is gebleken dat de deelnemende distributieondernemingen via contacten die via de gemeenschappelijke leverancier tot stand zijn gekomen, zonder dat zij rechtstreeks met elkaar hoeven te communiceren, zorgen voor de onderlinge afstemming van de detailhandelsprijzen in hun supermarkten, in een met een kartel gelijk te stellen samenzwering, die in mededingingsrechtelijke terminologie bekend staat als "hub-and-spoke".

"De sanctiebeschikking resulteerde in een totale boete van 17,2 miljoen euro".