Na de "succesvolle goedkeuring" van het herstructureringsprogramma, "zullen we volgende week nog eens 530 miljoen euro in TAP injecteren", zei de minister van Financiën.

João Leão sprak tot journalisten op het ministerie van Financiën in Lissabon nadat het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) vandaag de driemaandelijkse nationale rekeningen per institutionele sector bekendmaakte, waaruit bleek dat Portugal in het derde kwartaal van het jaar een overschot van 3,5% van het BBP boekte, tegenover een tekort van 4,2% in dezelfde periode van het voorgaande jaar.

De minister herhaalde tevens dat de regering hoopt het voor het gehele jaar vastgestelde streefcijfer voor het tekort, 4,3%, te halen, en benadrukte dat als er al wordt afgeweken, dit zal zijn om onder dit streefcijfer te blijven.