SEF kondigde in een verklaring aan dat het onderzoek in 2016 was begonnen en dat de verdachte zich uitsluitend toelegde op "het verlenen van bijstand bij de onrechtmatige binnenkomst, het verblijf en de doorreis van buitenlandse burgers op het nationale grondgebied", namelijk minderjarigen uit Congo, Senegal, Gambia en Mali.

"Hij ontving vooraf gedetailleerde informatie over de aankomst van deze buitenlanders op de internationale luchthaven van Lissabon en ging erheen telkens wanneer SEF hen de toegang tot Portugal weigerde omdat zij valse documenten of documenten van anderen bij zich hadden. De advocaat benaderde hen en diende vervolgens namens hen asielaanvragen in, zodat zij het land binnen konden komen en er konden blijven", zo luidt de verklaring.

SEF vermeldde ook dat de 42-jarige advocaat, woonachtig in het grootstedelijk gebied Lissabon, "altijd in ruil voor geld" handelde en voor elk asielverzoek tussen de 1.000 en 1.700 euro ontving, terwijl hij in meer dan honderd verzoeken de tussenpersoon was.