In een verklaring stelt de Dienst vreemdelingen en grenzen dat deze automatische verlenging wordt uitgevoerd in het kader van "de naleving van de veiligheidsvoorschriften en de beperking van de gevolgen die voortvloeien uit de noodsituatie op gezondheidsgebied".

Volgens de SEF gaat het bij de 29.000 buitenlanders om personen van wie de verblijfsvergunning tussen 1 januari en 31 maart afloopt.

SEF verklaart dat het in juli 2020 een nieuwe functie heeft gelanceerd in de "persoonlijke ruimte" van het SEF-portaal, waar burgers toegang kunnen krijgen tot de "automatische verlenging" van hun verblijfsvergunning, zonder dat zij zich persoonlijk naar een kantoor hoeven te begeven.

Volgens de SEF zijn er tot nu toe meer dan 161.000 automatische verlengingen uitgevoerd.

De SEF herinnert eraan dat zij uitzonderlijke maatregelen heeft genomen om hangende zaken te herstellen en het documentenbeheer voor buitenlandse burgers efficiënter te maken, namelijk de automatische verlenging van verblijfsvergunningen.