Van de 182 artsen die hebben deelgenomen aan de welkomstceremonie in de CHUA-afdelingen in Faro en Portimão, zijn er 134 arts-assistenten in algemene opleiding en 48 arts-assistenten in gespecialiseerde opleiding, aldus het Universitair Ziekenhuiscentrum van de Algarve in een verklaring.

De 48 gespecialiseerde artsen zijn, in Faro en Portimão, geplaatst in "Anesthesiologie (2), Cardiologie (1), Algemene Chirurgie (3), Infectieziekten (1), Gastro-enterologie (2), Gynaecologie/Obstetrie (3), Fysieke Geneeskunde en Revalidatie (5), Intensieve Geneeskunde (3), Interne Geneeskunde (10), Nefrologie (1), Neurologie (1), Medische Oncologie (2); Klinische Pathologie (2), Kindergeneeskunde (3), Pneumologie (1), Psychiatrie (6), Radiologie (2)."

"Wat de Algemene Opleiding betreft, om hun kennis in verschillende klinische contexten te verdiepen, zullen de stagiaires hun opleiding, op een begeleide manier, ontwikkelen in verschillende specialiteiten en diensten in de ziekenhuisunits van Faro en Portimão en ook in de Gezondheidscentra van de regio," verduidelijkte de CHUA.

Ter gelegenheid van de ceremonie om de stagiaires te verwelkomen, benadrukte de voorzitter van de raad van bestuur van de CHUA, Ana Varges Gomes, het belang van de missiezin van de artsen bij de behandeling van patiënten en de noodzaak om veeleisend te zijn om hun bijdrage aan de geneeskunde te geven.

"Daag degenen die met u zijn uit, daag het systeem uit, wees de verandering die u wilt zien in de Nationale Gezondheidsdienst. Doe je best, wees rusteloze zielen," zei Ana Varges Gomes, geciteerd in de verklaring van de CHUA.

De klinisch directeur van de CHUA, Horácio Guerreiro, richtte zich ook tot de nieuwe interne clinici en benadrukte de "kansen van het werken in een groeiend ziekenhuiscentrum" zoals het geval is in de gezondheidseenheid van de Algarve.

Horácio Guerreiro, die ook in het communiqué wordt geciteerd, was van mening dat, in de context van het werken in een "groeiend" centrum, de stagiaires "het verschil kunnen maken en zich technisch kunnen onderscheiden", profiterend van "integratie in teams door middel van begeleiding" en een "belangrijke verbinding met de universitaire en onderzoekswereld".

De voorzitter van de Regionale Gezondheidsadministratie (ARS) van de Algarve, Paulo Morgado, was aanwezig bij de ceremonie in Faro en benadrukte de noodzaak voor stagiaires die tot het CHUA worden toegelaten om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en de "interactie en communicatie" tussen arts en patiënt te verbeteren, aldus de verklaring van het CHUA.