In Portugal is uit onderzoek gebleken dat veel mensen niet in staat zijn hun huis behoorlijk te verwarmen. Hoewel Portugal een zonniger en warmer land is, is het comfort van Portugese woningen, zowel in de winter als in de zomer, nog steeds laag omdat veel mensen het in de zomer niet koel kunnen houden of in de winter niet kunnen verwarmen.

Op het eerste gezicht zijn er twee hoofdoorzaken van energiearmoede. In de eerste plaats oude gebouwen die vaak niet voldoende geïsoleerd zijn en de hoge prijs van elektriciteit die veel mensen zich niet kunnen veroorloven om bijvoorbeeld kachels in hun huis te hebben wanneer het koud is of airconditioners wanneer het warm is.

Ondanks deze situatie lijkt de prijs van elektriciteit in Portugal in overeenstemming te zijn met het gemiddelde van de Europese Unie, volgens gegevens van EUROSTAT, waaruit blijkt dat Portugal wat de prijzen betreft op de 7e plaats staat, net achter het gemiddelde van de EU.

In het verslag staat echter ook dat de Portugese koopkracht ook onder het EU-gemiddelde ligt, waardoor Portugal (bij een vergelijking van de elektriciteitsprijzen in verhouding tot de koopkracht) op de 5e plaats staat van de landen met de hoogste elektriciteitskosten van de EU.

Bestrijding van het probleem

Om deze betreurenswaardige situatie te bestrijden, heeft de regering beleidsmaatregelen genomen om energie betaalbaarder te maken voor behoeftigen door middel van sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas "die kortingen geven op delen van de distributietarieven om de elektriciteits- en gasrekeningen te verlagen (...) In december 2020 heeft 14 procent van alle huishoudens een elektriciteitstarief ontvangen".

Om dit probleem aan te pakken, is volgens een verslag over de evaluatie van het energiebeleid van Portugal 2021 een van de eerste stappen om de energiekosten te verlagen "de concurrentie op de kleinhandelsmarkt voor elektriciteit te versterken door de toetredingsdrempels voor nieuwe spelers weg te nemen en marktinnovatie te vergemakkelijken om vraag-respons te stimuleren, hernieuwbare energie te distribueren en de elektrificatie te vergroten, waarbij de integriteit en de veiligheid van de markt worden gewaarborgd".

Aan de andere kant bekritiseert Newcon Energy Portugal - een Duits bedrijf dat sinds 2016 investeert in de ontwikkeling van fotovoltaïsche projecten in Portugal - sommige nummers van artikel 276 van het nieuwe wetsdecreet dat het nationale elektrische systeem (SEN) reguleert, omdat het de spelregels op het laatste moment verandert, waardoor de elektriciteitskosten ook niet als gevolg daarvan kunnen dalen.

De regels veranderen

Het bedrijf, dat al enkele miljoenen in Portugal heeft geïnvesteerd, maakt zich zorgen over de verandering van de uitgangspunten die deze nieuwe wet met zich meebrengt, zoals de nieuwe eisen die de voortzetting van sommige projecten onmogelijk maken.

"Een belangrijk punt van scherpe kritiek is de opname van een nieuw criterium - het bestaan van een goedgekeurde milieubeoordelingsverklaring - en tegelijkertijd de totale veronachtzaming en het gebrek aan prioritering voor de projecten die reeds zijn geëvalueerd en gerangschikt in de officiële classificaties", aldus de CEO van Newcon Energy Portugal, Rex Hajdari.

Deze wijziging is volgens hen "een enorme stap terug in de energietransitiedoelstellingen van het land en brengt onherstelbare schade toe aan de geloofwaardigheid van het land". Bovendien "is onze business gebaseerd op vertrouwen aangezien we te maken hebben met extreem hoge cijfers - niemand zal investeren in een land waar ze bang moeten zijn voor wat er in de volgende maand zal gebeuren. Als je geld investeert, moet je de garantie hebben dat alles volgens plan verloopt en dat het politieke kader betrouwbaar is", zei hij tegen The Portugal News.

"Bovendien, indien de formulering van de nummers 5,6 en 7 van artikel 276 van het ontwerp DL zou worden goedgekeurd, zou het grootste deel van het werk en de investeringen van de laatste jaren teniet worden gedaan en zouden bijna alle projecten terug naar af gaan. De terugtrekking van deze projecten zal tot gevolg hebben dat de gereserveerde capaciteit die aan deze projecten is toegewezen, wordt teruggeschroefd, waardoor de ontwikkeling en de start van de projecten vertraging zullen oplopen, en uiteindelijk zal ook de langverwachte verlaging van de elektriciteitsprijzen voor de consumenten worden uitgesteld", zo concludeerden zij.