De partij heeft verklaard zich in te zetten voor "een hechtere samenleving", "een duurzamer milieu" en beweert ook te streven naar "een kindvriendelijker land met zin voor de toekomst", door het lage geboortecijfer tegen te gaan met een beleid dat gunstig is voor het moederschap en de kindertijd, en door te voorkomen dat "tienduizenden Portugezen elk jaar blijven emigreren".

De partij erkent dat het land "duizenden emigranten en vluchtelingen" heeft verwelkomd, maar is van mening dat de integratie en vestiging niet altijd voorbeeldig is verlopen, en stelt voor een agentschap voor migratie op te richten, dat zou worden toegevoegd aan het onlangs opgerichte Portugese agentschap voor migratie en asiel en de Hoge Commissie voor migratie.

Dit agentschap zou zich moeten richten "op het aantrekken en vasthouden van talent in Portugal".

"Wij verdedigen ook de herziening van de immigratiewet voor zijn flexibiliteit en de goedkeuring van het puntensysteem [PBS - op punten gebaseerd systeem, meer gericht op kwalificaties dan op de herkomst van immigranten], evenals een 'groene kaart'-systeem dat vergelijkbaar is met dat in de VS".