Dit verhaal begon toen een groep bewoners lucht kreeg van een bouwplan in Matos da Picota, Loulé, dat volgens de bewoners bestaat uit een stortplaats in de buurt van particuliere eigendommen - in sommige gevallen op slechts 400 meter van de huizen.

Bovendien is het een gebied waar dagelijks veel toeristen langskomen. "In principe komt iedereen die van de Via do Infante (snelweg A22) komt door het gebied om naar Boliqueime of Vilamoura te gaan en dat is niet aantrekkelijk voor een regio die een topbestemming wil zijn", aldus Nuno Alexandre, een van de bewoners die in de buurt woont waar het project gepland is.

"Zowel de bewoners als de toeristen die de Algarve elk jaar bezoeken, willen een regio zonder afval en zonder vervuiling, zodat de mensen hier op een gezonde manier kunnen verblijven", aldus Nuno Alexandre.

In december hebben Nuno Alexandre en andere bewoners die hetzelfde doel nastreven, namelijk het stoppen van het project, een non-profit vereniging opgericht onder de naam Associação de Moradores e Amigos da Picota (Vereniging van bewoners en vrienden van Picota) en hebben handtekeningen verzameld voor een petitie om het project te stoppen.

"Het heeft geen zin om stortplaatsen te hebben voor de deur van de mensen, omdat dit noodzakelijkerwijs gevolgen zal hebben voor de volksgezondheid. Bovendien is er een waterloop die naar Quarteira loopt, wat een ander probleem is wat de ondergrond betreft," zei hij.

Deze groep burgers heeft ontmoetingen gehad met verschillende instanties, zoals de Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), milieuverenigingen en de gemeenteraad van Loulé. Bovendien hebben zij deelgenomen aan de gemeenteraadsvergaderingen om uiting te geven aan hun bezorgdheid en om te trachten antwoorden te krijgen, hetgeen hun ook is gelukt.

In feite steunden alle partijen de zaak en zelfs de burgemeester van Loulé, Vítor Aleixo, verklaarde zich persoonlijk tegen. Tot dusver zijn er echter nog geen maatregelen genomen om het project tegen te houden.

Volgens AMAP is een van de maatregelen die kunnen worden genomen de opschorting van het PDM (Gemeentelijk Beheersplan). "Onze rol is ook om uit te zoeken welke wapens er zijn om dit te voorkomen", aldus het lid van de vereniging.

Een tegengestelde mening

De entiteit die verantwoordelijk is voor het project, Blueotter, vertelde The Portugal News echter dat er een misverstand is ontstaan rond dit onderwerp: "Het project bestaat uit een eenheid die gericht is op het recyclen en terugwinnen van waardevolle reststoffen, voornamelijk plastic en karton. Het zal ook een logistieke ruimte hebben voor vrachtwagens, containers, opslag en sortering van afval voor transport", aldus het bedrijf.

Bovendien zegt het bedrijf dat er enige verwarring bestaat over de locatie van het toekomstige project, aangezien "het geen oude steengroeve is. Het terrein dat Blueotter heeft verworven is een oud ongebruikt industrieel complex dat werd vernield, gebruikt als locatie voor illegale activiteiten en voor het dumpen en achterlaten van afval, en dat intussen door Blueotter is schoongemaakt en onderhouden, namelijk door het afsluiten van de toegang en het toezicht."

Zij voegden eraan toe: "Blueotter zal een project van uitmuntendheid ontwikkelen, dat ook omheiningen zal omvatten. Wij zijn van mening dat de landschappelijke integratie van hoge kwaliteit zal zijn en zal bijdragen aan het herstel van een zeer aangetast en verlaten terrein".

Wat het medisch afval betreft, garandeerde het bedrijf dat "er geen project is voor medisch afval. De Blueotter-groep voert deze activiteit niet uit en is evenmin van plan deze uit te voeren". Ook de Raad van Loulé heeft reeds verklaard dat er geen sprake is van medisch afval in het proces.

Bovendien beweert het bedrijf verrast te zijn door de situatie, "vooral door de vrees voor een recyclageproject, dat bijdraagt tot de doelstellingen van duurzaamheid en recyclage in de Algarve".

Burgers geven niet op

Met dit project wil de afvalexploitant, Blueotter "uitbreiden in dit gebied en verhuizen naar een groter gebied betekent ook het bedrijf ontwikkelen. Deze faciliteit zal waarschijnlijk afval verwerken uit het hele land en uit Spanje en Italië, want afvalverwerking is een zeer winstgevende business en dit bedrijf is uiteraard van plan om blijkbaar meer winstgevende residuen te verwerken, inclusief gevaarlijk afval", aldus Nuno Alexandre van AMAP.

AMAP zal blijven strijden voor de belangen van de bevolking en een actieve rol blijven spelen, ook in andere milieu- en sociale zaken, zeiden ze.

"We roepen alle inwoners op om lid te worden van de vereniging." Wilt u AMAP volgen, kijk dan op de Facebookpagina op https://m.facebook.com/AMAP-Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Moradores-e-Amigos-da-Picota-de-Loul%C3%A9-110024408221335/