"Vandaag hebben wij gesproken over de arbeidstijd, de deregulering daarvan en de gevolgen voor het leven van degenen die werken. Het is niet de moeite waard tijd te verspillen met het demonstreren van de implicaties, de onrechtvaardigheden en de problemen die voortvloeien uit de brutale en ongereguleerde werklast, ieder van u, ieder van de werknemers kent deze harde realiteit goed. Het is de moeite waard de strijd voort te zetten om de arbeidstijd terug te brengen tot 35 uur per week, zonder verlies van loon."

Jerónimo de Sousa wilde het ook hebben over de "concrete problemen" van werknemers bij de overheid in Portugal, en de "niet-waardering van loopbanen", en de "opeenvolgende jaren van salarisstagnatie en verlies van koopkracht".

"Werknemers mogen geen pionnen zijn in de handen van particuliere ondernemers, het zijn mannen en vrouwen die respect verdienen en hun waardering is dringend nodig".

Jerónimo de Sousa bekritiseerde de PS en PSD partijen voor wat zij verdedigen op het gebied van arbeid en verzekerde werknemers dat zij altijd kunnen rekenen op de PCP en CDU om "vooruitgang" te boeken en "werk en werknemers te waarderen".

"We zijn nog maar een paar dagen verwijderd van de parlementsverkiezingen, ieder van jullie, ieder van de arbeiders, weet waar hij op kan rekenen. Hij weet dat, met de PS, de PSD en hun opvolgers, elk van de problemen die hier vandaag zijn geïdentificeerd en behandeld, slechts één van twee wegen zal bewandelen: ofwel de onaanvaardbare bestaande realiteit in stand houden, ofwel de bestaande realiteit verergeren", betoogde hij.