Het aantal illegale aankomsten lag 57% hoger dan in 2020, toen de door de Covid-19-pandemie opgelegde beperkingen de migratie drastisch verminderden, maar ook 36% hoger dan in 2019, aldus Frontex in een verklaring.

Het aantal illegale aankomsten naar de EU in 2021, "iets minder dan 200.000", is nu hoger "dan het niveau van voor de pandemie", voegde het in Warschau gevestigde agentschap eraan toe.

"Dit wijst erop dat andere factoren dan de opheffing van de beperkingen op de wereldwijde mobiliteit ten grondslag liggen aan de toename van de migratiedruk", aldus Frontex.

In 2021 was een nieuwe factor de toevloed van migranten, voornamelijk uit het Midden-Oosten, via Belarus, in wat de EU beschouwt als een door het regime in Minsk georkestreerde operatie.

Frontex constateerde ook een sterke toename van het aantal migranten dat via het centrale Middellandse Zeegebied, de westelijke Balkan en Cyprus aankwam.

De belangrijkste migratieroute was de centrale Middellandse Zee, waar 65.362 illegale migranten aankwamen, ongeveer een derde van het totaal. Van het ene op het andere jaar was er op die route een toename van 83%, aldus Frontex.

De westelijke Balkan kende een toename van 124% ten opzichte van 2020, tot 60.540 illegale migranten. Op Cyprus werden 14.400 aankomsten geregistreerd, 123% meer dan het jaar daarvoor.

Vorig jaar waren Syriërs het talrijkst onder de illegale migranten, gevolgd door Tunesiërs, Marokkanen, Algerijnen en Afghanen.