In december stelden veel landen in de EU nieuwe reisbeperkingen in, waaronder Portugal. Dit leidde tot een verdere daling van het aantal commerciële vluchten, maar Portugal deed het beter dan de EU in haar geheel.

Het aantal commerciële vluchten in Portugal daalde in december met 13,9% ten opzichte van de periode vóór de pandemie. Deze daling was echter lager dan het gemiddelde in de Europese Unie (EU), dat volgens gegevens van Eurostat in de laatste maand van 2021 een daling van 23,9 procent registreerde in vergelijking met december 2019.

In absolute termen bedroeg het aantal commerciële vluchten in de EU 383.720 in december 2021, tegenover 166.990 in december 2020 en 504.270 in december 2019, merkt Eurostat op. Dit betekent dat in de laatste maand van 2021 het aantal commerciële vluchten onder de 27 met 130 procent is gestegen ten opzichte van december 2020, maar met 23,9 procent is gedaald ten opzichte van het niveau van vóór de pandemie.

Als we kijken naar de EU-lidstaten, dan zien we dat Kroatië (min 5,7 procent), Griekenland (min 8,4 procent) en Cyprus (min 9 procent) in december vorig jaar de kleinste daling van het aantal commerciële vluchten lieten optekenen in vergelijking met dezelfde maand van 2019. Portugal had de op drie na kleinste daling van het aantal vluchten tussen de 27 landen in het blok.

De landen met de grootste daling van het aantal commerciële vluchten in december 2021 ten opzichte van december 2019, namelijk met meer dan 40 procent, waren daarentegen Tsjechië (min 40,5 procent) en Oostenrijk (min 40,8 procent), waarbij laatstgenoemd land onder verplichte lockdown staat. De rest registreerde dalingen van minder dan een derde.

In heel 2021 vertoonde de luchtvaartsector tekenen van een langzaam herstel, waarbij de waarden in het laatste kwartaal het dichtst bij de cijfers van vóór de pandemie lagen: min 30,1 procent in oktober, min 25,7 procent in november en 23,9 procent minder in december.