"Sinds 6 december is er een sterke toename van het aandeel waarschijnlijke gevallen van de Omicron-variant, waarbij op 10 januari een geschat aandeel van 93,2% werd bereikt", aldus het rapport van het Nationaal Instituut voor Gezondheid Doutor Ricardo Jorge (INSA) over de genetische diversiteit van SARS-CoV-2.

Op 3 januari had Omicron reeds een frequentie van 89,6% van de in het land geregistreerde infectiegevallen bereikt.

Volgens het instituut dat de evolutie van dit coronavirus in Portugal volgt, is de "abrupte toename van de circulatie in de gemeenschap" van Omicron vergelijkbaar met het scenario dat is waargenomen in landen als het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

Volgens het INSA werd deze variant voor het eerst in Portugal ontdekt in de week van 22 tot 28 november, waarna een "explosieve groei van de circulatie in de maand december volgde".

"De sequentiegegevens vertonen nog steeds een aanzienlijke heterogeniteit op regionaal niveau, wat erop wijst dat het aantal en het tijdstip van de introducties, alsook het begin van de ruimere circulatie in de gemeenschap, in de diverse regio's van het land verschillend waren.

"In feite vond de verspreiding van de Omicron-variant eerder en intenser plaats in de regio Lissabon en de Taagvallei, waar de variant ongeveer één tot twee weken eerder dominant werd dan in de andere regio's," voegde het rapport eraan toe.

Wat Delta betreft, de variant die in Portugal gedurende verscheidene maanden overheerste, "is de relatieve frequentie ervan sinds de week van 22 tot 28 november afgenomen als gevolg van de abrupte toename van de circulatie van de Omicron-variant.

"Onder de verschillende sublijnen van de Delta-variant die nog steeds in omloop zijn, springt de AY.4.2-lijn eruit, die in de week van 27 december 2021 tot 2 januari 2022 nog steeds een aanzienlijke circulatie had in de Algarve", aldus het INSA.

In het kader van de lopende monitoring van de genetische diversiteit van SARS-CoV-2 zijn sinds begin juni 2021 gemiddeld 527 sequenties per week geanalyseerd.

Deze sequenties zijn verkregen uit monsters die willekeurig zijn verzameld in laboratoria verspreid over de 18 districten van het Portugese vasteland en de autonome regio's van de Azoren en Madeira, waarbij gemiddeld 132 gemeenten per week zijn bestreken.