In het document, waarin de prestaties van het overheidsbeleid op het gebied van gezonde voeding worden geëvalueerd, wordt ook aanbevolen het plan voor de herformulering van voedingsproducten uit te breiden, waarbij ook de catering wordt betrokken.

Volgens het verslag, dat is uitgebracht door het directoraat-generaal Gezondheid (DGS), moet, om ervoor te zorgen dat de bestaande richtsnoeren voor de voedselvoorziening in scholen worden toegepast, een model worden vastgesteld dat meer toezicht omvat.

De auteurs van het document bevelen ook aan een model voor voedingsprofielen vast te stellen dat als basis dient voor de uitvoering van maatregelen ter bevordering van een gezonde voedingsomgeving en stellen een wijziging van het wetboek van belasting over de toegevoegde waarde (BTW) voor.

Het is de bedoeling "om naast het criterium van de noodzakelijkheid andere criteria voor de toekenning van btw-tarieven op te nemen die rekening houden met het voedingsprofiel van de levensmiddelen en/of hun kader in het kader van een gezonde voeding".

De opname van het programma ter bevordering van gezonde voeding in de basisportefeuille van de diensten voor eerstelijnsgezondheidszorg en de vaststelling van indicatoren om de voedselconsumptie, de voedingstoestand en de gezondheidsresultaten in verband met voeding en voedsel regelmatig te monitoren.

Specialisten stellen ook een verbetering voor van het personeelsbestand op het gebied van voeding en volksgezondheid, het aanpassen van de verhouding van voedingsdeskundigen in de eerstelijnsgezondheidszorg en het integreren van ten minste één van deze professionals in elke Volksgezondheidseenheid op het niveau van de eerstelijnsgezondheidszorg.

Een andere aanbeveling is om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, namelijk ouderen, zwangere vrouwen, kinderen, adolescenten en immigranten, als prioritaire actiegroepen in de nationale programma's op het gebied van voeding en gezonde voeding op te nemen.

Het document herinnert eraan dat gebrekkige voeding een van de belangrijkste te voorkomen oorzaken is van chronische niet-overdraagbare ziekten, namelijk obesitas, oncologische ziekten, cerebrovasculaire ziekten en diabetes mellitus type 2, en onderstreept dat uit de meest recente gegevens van de Global Burden Disease, 2019 , blijkt dat "in Portugal gebrekkige eetgewoonten tot de vijf risicofactoren behoren die het meest bepalend zijn voor het verlies van gezonde levensjaren en het sterftecijfer".

"Gezien het gewicht dat voedingsrisicofactoren hebben op de ziektelast in Portugal, vergelijkbaar met wat is gezien in andere Europese landen, is de uitvoering van maatregelen nodig die gezond eten bevorderen, namelijk maatregelen gericht op het creëren van gezonde voedingsomgevingen," schrijven de deskundigen.

Zij benadrukken dat Portugal heeft getracht te reageren en internationale aanbevelingen heeft opgevolgd door "een breed scala van maatregelen gericht op het creëren van gezonde voedingsomgevingen" toe te passen, en zij geven als voorbeeld de accijns op suikerhoudende dranken, wetgeving die beperkingen invoert op op kinderen gerichte voedingsreclame en de regulering van het voedselaanbod in verschillende openbare ruimten (bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en de Nationale Gezondheidsdienst).

Meer dan de helft van de Portugese bevolking (56%) voldoet niet aan de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om meer dan 400g/dag groenten en fruit te consumeren, volgens gegevens van de laatste Nationale enquête over voeding en lichaamsbeweging (2015-2016).

Uit gegevens van de laatste Nationale Gezondheidsenquête (2019), vrijgegeven door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE), blijkt dat 53,6% van de Portugese volwassen bevolking aan overgewicht lijdt (pre-obesitas of obesitas), waarbij 1,5 miljoen mensen (16,9%) aan obesitas lijden.