Het Portugese Gouden Visum-programma werd in 2012 in het leven geroepen. Sindsdien werd 6.099.799.479,59 euro in Portugal geïnvesteerd, waardoor indirecte banen werden gecreëerd en een enorme stimulans in verschillende sectoren van het bedrijfsleven werd gegeven.

Na bijna 10 jaar van een succesvol programma heeft de regering, onder politieke druk, besloten om de minimumdrempel van bepaalde in aanmerking komende investeringsactiviteiten te verhogen en de gebieden waar in vastgoed kan worden geïnvesteerd te beperken. Twee van de belangrijkste investeringsactiviteiten werden door deze wijzigingen getroffen:

  • Verhoging van 350.000 euro naar 500.000 euro voor het inschrijven op beleggingsfondsen;
  • Beleggingen in onroerend goed voor residentiële doeleinden worden beperkt tot het binnenland en de eilanden Madeira en de Azoren. Stedelijke gebieden, zoals Lissabon en Porto, zullen beschikbaar zijn voor de aankoop van commercieel en toeristisch onroerend goed.

Tot dusver ging de voorkeur van de belegger zonder twijfel uit naar investeringen in onroerend goed. Niettemin, met de genoemde veranderingen en de toename van het aantal aanvragen op afstand als gevolg van de pandemie, is de investering in de inschrijving van beleggingsfondsen vooruitgegaan. Tegenwoordig geven beleggers vaak aan dat zij liever in een financieel product beleggen dan een fysiek goed in Portugal te bezitten dat uiteraard tot verdere kosten zal leiden en dat regelmatig onderhoud vereist.

Zich bewust van dit fenomeen, begonnen beleggingsfondsen te worden opgericht met het specifieke doel om in aanmerking te komen voor het Gouden Visum. Dergelijke fondsen zijn gediversifieerd en gericht op verschillende gebieden: onroerend goed, start-ups, gezondheidszorg, self-store, investeringen op het platteland, detailhandel, hotels, studentenhuisvesting, onder anderen.

Wanneer een investeerder een bepaald fonds voor investeringen voorstelt met het oog op het indienen van een aanvraag voor een Gouden Visum, is het de taak van de advocaat om, naast andere belangrijke zaken, een due diligence uit te voeren om de investeerder ervan te verzekeren dat het fonds voldoet aan de criteria van het Gouden Visum, namelijk (i) de looptijd, op het moment van investering, is ten minste vijf jaar; en (ii) ten minste 60% van de waarde van de investeringen wordt gedaan in bedrijven die zijn gevestigd in Portugal. Het is derhalve van belang te benadrukken dat parallel met de selectie van de investering, die soms het resultaat is van een financieel advies van een bevoegde dienstverlener, de belegger ook zijn uiterste best moet doen om een beroep te doen op juridische vertegenwoordiging die een vrijgesteld en ervaren advies zal verstrekken over alle aspecten van de aanvraag die gedurende de vijf jaar moeten worden bestreken.