Volgens een in Diário da Republica gepubliceerd besluit: "De verlenging van de termijn zal een van de meest beperkende aspecten van de huidige post-betalingsregeling verbeteren, waardoor de tijdige realisatie van betalingen door gebruikers wordt vergemakkelijkt", luidt besluit n.º 60/2022, ondertekend door de staatssecretaris voor Infrastructuur, Jorge Delgado, en dat binnen 30 dagen na 25 januari in werking treedt.

In de tekst van het diploma stelt de uitvoerende macht dat de wetgeving inzake het elektronische identificatiesysteem van voertuigen voor de betaling van tolgelden wijzigingen zal ondergaan wanneer Richtlijn (EU) 2019/520 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 wordt omgezet, "betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en de facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegenheffingen in de Europese Unie".

"De omzetting van deze richtlijn zal wijzigingen met zich meebrengen in de gehele wetgeving van het elektronische identificatiesysteem van voertuigen voor de betaling van tolgelden, hetzij inhoudelijke en formele wijzigingen, hetzij de bijwerking van een deel van de nomenclatuur van het institutionele model dat het elektronische identificatiesysteem van voertuigen heeft omkaderd ten tijde van de invoering ervan, en dat nu nog steeds van kracht is", legt hij uit.

Maar "onverminderd deze aan te brengen wijzigingen", heeft de regering begrepen dat er "enkele aanpassingen zijn die onmiddellijk kunnen worden doorgevoerd en die, zonder de huidige werkingslogica aan te tasten, onmiddellijke voordelen voor de gebruikers kunnen inhouden".

"Dit is met name het geval voor de maximumtermijn voor de betaling van de tolgelden, wanneer het systeem van achteraf betalen wordt ingevoerd bij weginfrastructuren die alleen over een systeem voor elektronische tolheffing beschikken", zei hij.

"Deze termijn, die voorheen was vastgesteld op maximaal vijf werkdagen, wordt nu verlengd tot vijftien [15] werkdagen", voegt hij eraan toe.

De wetswijziging houdt in dat "bij wegeninfrastructuur die alleen over een systeem voor elektronische tolheffing beschikt, de eigenaar van het voertuig de tol ook achteraf kan betalen, contant of op gelijkwaardige wijze, binnen 15 werkdagen na het passeren van een voertuigdetectiepunt voor elektronische tolheffing".

Door de complexiteit van het inningsmodel en het gebrek aan informatie betalen veel automobilisten uiteindelijk niet op tijd en worden zij geconfronteerd met boetes.