Volgens Our World in Data telt Portugal momenteel gemiddeld 4,885 gevallen per miljoen inwoners binnen zeven dagen, alleen overtroffen door Denemarken (6,836 gevallen per miljoen inwoners, gemiddeld binnen zeven dagen), Frankrijk (5,356 gevallen) en Slovenië (5,064 gevallen). Het Europese gemiddelde bedraagt 2.453 gevallen per miljoen inwoners.

Aan het andere eind van de schaal staat Malta, het EU-land met het laagste aantal infecties per miljoen inwoners binnen zeven dagen (573 gevallen), gevolgd door Polen (846 gevallen), Roemenië (878 gevallen), Ierland (1.142 gevallen) en Slowakije (1.177 gevallen).

Wat het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 betreft, telt Portugal momenteel 3,92 sterfgevallen per dag per miljoen inwoners, gemiddeld over zeven dagen, waarmee het land iets onder het EU-gemiddelde (4,2 dagelijkse sterfgevallen per miljoen inwoners) en op Europees niveau op de 13e plaats staat.

In dit verband is Bulgarije het EU-land met het hoogste sterftecijfer als gevolg van Covid-19 (11,37 sterfgevallen per dag en per miljoen inwoners, gemiddeld over zeven dagen), gevolgd door Kroatië (10,29 sterfgevallen), Griekenland (9,11 sterfgevallen), Slowakije (8,47 sterfgevallen) en Malta (7,75 sterfgevallen).