De markt voor Golden Visa-fondsen is in 2018 van start gegaan en de markt is nu volwassen aan het worden met een divers aanbod van fondsen die nu aanwezig zijn. Met weinig track record en veel om uit te kiezen, kan dit overweldigend zijn als een nieuwe belegger die voor het eerst in Portugal belegt. In dit artikel schets ik vier belangrijke zaken waar ik op zou letten bij mijn Golden Visa-belegging.

Ten eerste zou ik, met een initiële focus op kapitaalbehoud, kijken naar de diversificatie binnen het fonds. Fondsen die als "evenwichtig" worden beschouwd, houden minder risico in omdat er vaak diversificatie is over ontwikkelaar, activaklasse, acquisitiestrategie, geografie, valuta enz. Een fonds met een allocatie over deze facetten doet het goed om mogelijke risico's te beperken en biedt beleggers neerwaartse bescherming. Het EQTY Capital fonds is een voorbeeld waar de allocatie is verdeeld over een 'platform' van verschillende ontwikkelaars. Terwijl fondsen met activa die geconcentreerd zijn in één ontwikkeling/ontwikkelaar over het algemeen meer risico inhouden, vooral in gevallen waarin de ontwikkelaar zijn eigen ontwikkeling zelf financiert met het kapitaal dat in het fonds wordt aangetrokken.

Ten tweede zou ik kijken naar het managementteam. Uiteindelijk is de Golden Visa een langetermijninvestering, dus is de overtuiging van de besluitvormers binnen het fonds van het grootste belang. Ik kijk graag naar kwalitatieve aspecten, zoals hun binnenlandse en internationale ervaring en de toewijding van het team aan Portugal en zijn macro-economische fundamentals. Teams met uitgebreide ervaring, niet alleen op hun beleggingsgebied, maar ook op het gebied van fondsbeheer en financiële dienstverlening in bredere zin, is vaak een groot pluspunt. Een voorbeeld van een team met veel ervaring is het fonds Portugal Gateway, dat pionier was op het gebied van risicokapitaal in Portugal. Aan de andere kant hebben teams die erg klein zijn en slechts één besluitvormer hebben, veel 'key-man'-risico's. Denk eraan dat dit een investering is met een looptijd van meerdere jaren.

Ten derde is de exitstrategie van het fonds en hoe het fonds de activa aan het eind van de looptijd van het fonds denkt te verkopen, van groot belang, aangezien dit uiteindelijk het moment is waarop de investeerders hun geld terugkrijgen. Hierbij kijk ik niet alleen naar hoe liquide de onderliggende activa zijn, maar ook naar de waarschijnlijkheid dat deze activa worden verkocht, op basis van de staat van dienst van het team bij de verkoop van soortgelijke activa en hun professionele netwerk. Ik zie met name graag meerdere exitstrategieën en een team dat kan aantonen dat het flexibel en dynamisch kan inspelen op steeds veranderende marktomstandigheden.

Tot slot zijn fondsen waarbij de beloningsprikkels tussen de fondsadviseur en de belegger op elkaar zijn afgestemd, van essentieel belang. Een vergoedingsstructuur waarbij de fondsadviseur wordt beloond voor goede fondsprestaties in plaats van voor een hoge jaarlijkse beheervergoeding, garandeert dat de adviseur in het beste belang van de belegger werkt. Het betekent dat de adviseur op de juiste wijze wordt gestimuleerd om het best mogelijke rendement voor de beleggers te behalen.

De bovenstaande informatie is algemeen van aard en mag niet worden beschouwd als financieel advies.

Als u een advies op maat wenst over het Golden Visa-proces, neem dan contact op met Kurran Sachdeva op kurran.sachdeva@valeriopartners.com.