Volgens het diploma, dat in het Staatsblad is gepubliceerd, zal de buitengewone versterking van de financiering van het openbaar personenvervoer, ten bedrage van 15 miljoen euro, worden betaald via het Milieufonds en is zij gebaseerd op de "behoefte aan buitengewone financiering om de essentiële diensten van het openbaar personenvervoer te verzekeren", rekening houdend met het voortduren van de "effecten en de ernst van de pandemische crisis in het mobiliteitssysteem".

De agglomeratie Lissabon ontvangt 6.924.923 euro, het grootste deel van deze versterking, en de agglomeratie Porto ontvangt 4.787.706 euro.

De intercommunales Cávado ('670.705), Ave ('242.738), Oeste ('227.662), de regio Coimbra ('501. 723), de regio Leiria (102.675), Viseu, Dão en Lafões (891.552), Beiras en Serra da Estrela (259.975), Alentejo Litoral (137.266), Alto Alentejo (89.208) en Alentejo Central (163.867).

In het diploma wordt benadrukt dat, "om het hoofd te bieden aan de onderfinancieringsproblemen van het openbaar personenvervoer als gevolg van het tijdens het eerste kwartaal van 2021 geverifieerde ernstiger pandemisch scenario", reeds een buitengewone versterking van 30 miljoen euro in juli 2021 was goedgekeurd en nog eens een van 51,5 miljoen euro in november 2021.

Dit nu toegekende versterkingsbedrag neemt niet weg dat "voor de rest van 2021 een raming moet worden gemaakt van de financieringstekorten die niet door de reeds toegekende steun worden gedekt", aldus de Raad.

Het toezicht op en de follow-up van deze financiering vallen onder de verantwoordelijkheid van de Autoriteit voor Mobiliteit en Vervoer (AMT), "die erop toeziet dat er geen overcompensatie plaatsvindt in het geheel van de uitgevoerde maatregelen en vaststelt dat de exploitanten de middelen terugstorten, mocht dit toch zijn gebeurd.

De beoogde vervoersautoriteiten moeten "een verklaring overleggen waarin wordt bevestigd dat de exploitanten die middelen te verdienen hebben, hun informatieplicht jegens de AMT zijn nagekomen en waarin wordt verwezen naar de bedragen die reeds zijn betaald en verschuldigd zijn aan elk van de exploitanten in het gebied waar zij actief zijn".

Zij moeten zich er ook toe verbinden "de middelen aan de marktdeelnemers over te maken in verhouding tot de waarde van de schuld en de vervulling van de informatieplicht", aldus de wet.

Volgens een balans die de regering op 6 januari heeft gepubliceerd, heeft het Milieufonds 280,1 miljoen euro uitgetrokken voor de steun voor de verlaging van de tarieven voor het openbaar vervoer in 2021, een bedrag waarin reeds de verhoging van de middelen is opgenomen die verder gaat dan wat in de staatsbegroting was voorzien.