In een verklaring stelde de Angolese procureur-generaal dat de civiele rechtszaken werden aangespannen na een in 2019 uitgevaardigd bevel tot conservatoir beslag, en werden gescheiden op basis van de aangelegenheden en de complexiteit van de feiten.

Vervolgens hebben zij aanleiding gegeven tot drie beroepen wegens veroordeling die thans bij de rechter aanhangig zijn, namelijk de zaken nrs. 103/2020, 278-20-E en 35/2020 G, waarbij de OPG laatstgenoemde zaak heeft ingetrokken.

De OPG rechtvaardigt de intrekking omdat "de daarin vermelde feiten tegelijkertijd het voorwerp uitmaakten van een strafrechtelijke procedure waarvan het voorbereidend onderzoek wordt behandeld door de Nationale Directie voor onderzoek en strafvordering, onder nummer 10/20-DNIAP.

De OPG verklaarde ook dat de inbeslagneming van de bezittingen van Isabel dos Santos, dochter van de voormalige Angolese president José Eduardo dos Santos, en van personen die met haar verwant zijn, "niet is vervallen of opgeheven omdat de twee processen-verbaal van veroordeling hun wettelijke procedures blijven volgen.