"Eind december had de uitvoering van de maatregelen ter bestrijding en voorkoming van Covid-19 en van de maatregelen voor het herstel van de normaliteit geleid tot een daling van de ontvangsten met 306,4 miljoen euro en een stijging van de totale uitgaven met 7.437,3 miljoen euro", aldus de door de DGO vrijgegeven samenvatting van de begrotingsuitvoering.

Aan de ontvangstenzijde wijst de DGO op de geraamde impact in verband met de vrijstelling van betaling van de enige sociale belasting (TSU), die op 221 miljoen euro wordt geraamd, en de opschorting van betalingen voor de vennootschapsbelasting (IRC), van 50,4 miljoen euro.

Wat de uitgaven betreft, beliep de steun voor ondernemingen en werkgelegenheid 4.027,6 miljoen DM, waarvan het Apoiar-programma (1.085,8 miljoen DM), de steun voor de vervoersector (1.139,5 miljoen DM), de buitengewone steun voor het geleidelijke herstel van de bedrijvigheid (547,8 miljoen DM) en de stimuleringsmaatregelen voor de normalisatie (409,7 miljoen DM) de belangrijkste waren.

Het DGO vermeldt ook de maatregelen in de gezondheidssector, die 1.474,9 miljoen euro bereikten, "namelijk met personele middelen, individuele beschermingsuitrusting, geneesmiddelen, vaccins en tests", alsmede de maatregelen ter ondersteuning van het gezinsinkomen (998,4 miljoen euro), met speciale steun voor het inkomen van werknemers (488,4 miljoen euro).

"Zonder de uitgaven voor de maatregelen in het kader van Covid-19 zouden de effectieve uitgaven van de overheid met 3,0% zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar (in plaats van +5,2%)", aldus de synthese.

Tot november had de pandemie de Staat 6.751 miljoen euro gekost, door 6.232,4 miljoen extra uitgaven en 518,6 miljoen minder inkomsten.

Tussen januari en december 2020 heeft de reactie op de pandemie 4 591,1 miljoen euro gekost, als gevolg van het verlies van 1 426,1 miljoen euro aan inkomsten en de stijging van 3 165 miljoen euro aan uitgaven.

Uit de vandaag bekendgemaakte gegevens blijkt dat de staat het jaar 2021 zal afsluiten met een tekort op de overheidsbegroting van 8.794 miljoen euro, een verbetering met 2.862 miljoen euro ten opzichte van 2020.