In een verklaring zei het DGRM dat het, via een resolutie van de ministerraad van 27 januari, toestemming heeft gekregen "om voor de periode van drie jaar (2022-2024) meerjarige onderhoudswerkzaamheden aan te besteden" in deze vissershavens in de centrale regio, ter waarde van vier miljoen euro.

"Onder deze machtiging vallen ook de havens van Nazaré, São Martinho do Porto, Peniche en Ericeira, die het nationale baggerplan naar behoren toegepast zullen zien, teneinde de dienstquota in de verschillende havens en goede omstandigheden voor maritieme veiligheid te handhaven", legde het DGRM uit.

Verwacht wordt dat jaarlijks in totaal 4.052.900 euro (plus btw) zal worden uitbetaald: 1.451.300 euro in 2022, 1.382.450 euro in 2023 en 1.219.150 euro in 2024.

Volgens het DGRM zal het meerjarencontract voor onderhoudsbaggerwerken het mogelijk maken "de baggerwerken in toegangsgeulen en binnen de haveninfrastructuur efficiënter te beheren".

Het doel is "de bevaarbaarheid en de maritieme manoeuvres in de betrokken havens te garanderen, steeds met de beste veiligheidsvoorwaarden voor schepen en hun bemanningen", voegde het DGRM eraan toe.

Het DGRM legde uit dat "de gebaggerde sedimenten altijd zullen worden verplaatst in samenwerking met het Portugese Milieuagentschap, om de aangrenzende stranden te voeden en kusterosie tegen te gaan.

In de resolutie van de ministerraad staat dat "het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerkzaamheden om de bevaarbaarheid van vissershavens en havens voor pleziervaartuigen te waarborgen van het grootste belang is, gezien de bijzondere noodzaak om de beste toegangsvoorwaarden tot deze havens te waarborgen, waarbij de veiligheid van vaartuigen, hun bemanningen en de scheepvaart in het algemeen wordt gewaarborgd.

"De noodzaak van een efficiënt beheer van de baggerwerken in deze gebieden maakt het sluiten van meerjarencontracten dringend noodzakelijk, zodat de baggerwerken kunnen worden uitgevoerd in de gunstigste periodes of telkens wanneer er een situatie van verzanding is die de toegang tot een bepaalde haven belemmert, met gevaar voor de veiligheid van de schepen en hun bemanningen", zo motiveerde hij.

In maart had de ministerraad in een andere resolutie toestemming gegeven voor de uitgaven voor de contractwerkzaamheden voor het onderhoudsbaggeren van vissershavens in het noorden, voor de driejarige periode 2021-2023, tot een totaalbedrag van 4.159.348 euro (plus btw).